Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 115 results
Sort by: relevance publication year

FED Faiz Kararlarının Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Deniz METE | Yasemin Deniz KOÇ

Scuba Divers Motivations and Involvement: A Research on Turkey

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: İbrahim Taner AKKOÇ

Turizm Endüstrisinde Yeni Bir Trend: Bleisure Seyahatler ve Motivasyon Unsurları

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ | Eda HAZARHUN

Restoranlardaki Nostaljik Unsurların Tüketici Deneyimlerine Yansımaları: Orient Express Restoranı Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Tunç BAŞARAN | Serdar SÜNNETÇİOĞLU | Mehmet YILDIRIM

Determination of Winter Trekking Routes Within the Scope of Winter Tourism Potential in Sivas Province

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hakan KENDİR | Emin ARSLAN | Haydar ASAN

The Meaning of Tourism Degrees Without Law of Tourism Jobs

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Rahman TEMİZKAN | Duran CANKÜL

Hidroterapi Çalışanlarının COVID-19 Algılarının İş Motivasyonlarına Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Benay YİĞİTBAŞI | Gülseren YURCU

Tarım Turizmi Kapsamında Yerel Ürünlerin Pazarlama ve Markalaşma Çalışmaları

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Taner DALGIN | Makbule CİVELEK

Konaklama İşletmeleri Web Sitelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk İçerikleri Açısından İncelenmesi: Antalya Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Murat ÇUHADAR | Hatice Ece ÖNCÜ | Hacer MUTLU

Müzecilikte Değişim ve Stratejik Yönetim: Ankara İli Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Neliz ÇETİNER | Ercan YAVUZ

Marka Değeri Alt Boyutları Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları: Bir Uygulama

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ahmet SARITAŞ | Şehriban AYGÜN

Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Ekoturizm: Algı, Sorumluluk ve Rollerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gül ERKOL BAYRAM

Covid-19 Pandemisi Sonrası Turistlerin Ekoturizm Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Doğukan BAYESEN | Ferah ÖZKÖK | Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Kültürel Turizm Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Filminin Analizi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ömür ALYAKUT

Turizm Endüstrisinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Bölümü Yönetenlerin Perspektifinden İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Duygu ÇELEBİ | Ferika ÖZER SARI

KOBİ Çalışanlarının Rekreasyon Alışkanlıkları Ve Psikolojik İyi Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gülseren YURCU

Algılanan Müşteri Değerinin Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Cenk Murat KOÇOĞLU

Turizm Öğrencilerinin Kültürel Zekâlarının Meslek Uyumlarına Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gizem ÖZGÜREL | Sibel SÜ ERÖZ

Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynaklarının Turizm Çekiciliği Kapsamında Değerlendirilmesi: Ebru Sanatı Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Elbeyi Pelit | Turgut Türkoğlu

Turistleri Av Turizmine Yönelten Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Atınç OLCAY | Taner DAĞLIOĞLU | Metin SÜRME