Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 115 results
Sort by: relevance publication year

Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İçinde Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Gülsüm BAŞTUĞ | İbrahim DİKİCİ

Otel Yöneticilerinin İş Etiği Kapsamındaki Uygulamalarının İşgörenlerin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Nihan YARMACI | Elbeyi PELİT

Rekreatif Aktivite Açısından Türk Kültüründe Nevruzun Önemi ve Nevruz Etkinlikleri

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Mustafa A. DEMİREL | Ertunç ÇELİK

Yatağan Jeoparkı nın (Gökbel Vadisi-Marsyas) Jeoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Çağla Aslı GÜLDURAN | Işıl ARIKAN SALTIK

Gıda Tüketiminde Yerel, Millî ve İthal Ürünler

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Osman GÜLDEMİR

Agroturizme Yönelik Bilgi ve İlgi Düzeyi ile Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Değerlendirme

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Koray GENÇ

Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin Ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Aydın Ünal

Konaklama İşletmelerinde Yeni Bir Yaklaşım Nöroturizm: Yerli Ve Yabancı Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Seda ÖZDEMİR AKGÜL | Mete SEZGİN

Kültürel Miras Turizmi Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından Burdur İli nin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Ali İNANIR

Bireysel Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Yeliz Pekerşen

Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Bir Betimleme

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Neslihan KAN SÖNMEZ | Necdet HACIOĞLU

PERAKENDECİ VE ZİYARETÇİLERİN YÖRESEL YİYECEK ALGISI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2019 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Nurettin AYAZ | Muzaffer Ali ATEŞ

Turizm İşletmeciliği Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Çağla Aslı GÜLDURAN | Doğan ÇAPRAK | Arzu GÜRDOĞAN

Ordu İlinde Faaliyet Gösteren 4 Ve 5 Yıldızlı Otellerin Trıvago.Com Web Sitesindeki Puanlama Ve Yorumlara Göre Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Cavit YAVUZ

Pandemi Sürecinde Paylaşım Ekonomisi Platformları Kullanımında Süreklilik Niyeti

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Osman Seraceddin SESLİOKUYUCU

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: H. Hüseyin SOYBALI | Ali KABAKULAK | Berkan BAŞAR

Bireylerin İnternet Bağımlılıkları İle Rekreasyonel Aktivite Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Ankara İli Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Hüseyin ÖZKAYA | Seda ERKEKLİ

Unutulmaz Turizm Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki İlişkiler: Kapadokya Bölgesini Ziyaret Eden Turistlere Yönelik Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Emrah KESKİN | Nevres SEZEN | Tuğba DAĞ

Seyahat Acentelerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının Göstergebilimsel Analizi: Konya İli Örneği

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Serkan AYLAN

Tour Guiding in Turkey: Outlooks from "Urban and Sustainable" Aspects

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Journal of Recreation and Tourism Research

Authors: Yalçın ARSLANTÜRK | Özlem ALTUNÖZ