Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 158 results
Sort by: relevance publication year

Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2020 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Erdal Bal

THE EVALUATION OF RESPIRATORY PARAMETERS OF ROWING ATHLETES IN SINOP PROVINCE

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Halil İbrahim ÇAKIR

Sporda Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı: Kadın Voleybolcuların Toplumsal Deneyimleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Ayça Naz Altıok

Sakaryaspor Taraftarlarının Takımla Özdeşleşme Düzeyleri ve Takım İmajına Yönelik Algıları

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Gökhan Çakmak

Developing Scale for Barriers to Participation in Outdoor Sports

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2020 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Onur Mutlu Yaşar

Bilek Güreşi Sporcularının Antrenman ve Müsabaka Dönemi Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Yardımcı Kullanımlarının İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2022 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Adem Yapıcı

Akademik Güdülenmenin Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Merve Nur Bircan

GÜREŞÇİ ÇOCUKLARDA BAZI KOORDİNATİF YETENEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Alper Tunga Peker

TAKIM SPORCULARINDA GRUP SARGINLIĞI VE BAŞARI MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Ercan Polat

Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterliğinin Rekreasyonel Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Özge Yavaş Tez

Amatör Sporun Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Necip Fazıl Kishali

CİDDİ SERBEST ZAMAN KATILIMINDA KADIN UZUN MESAFE KOŞUCULARININ DENEYİMLERİNİN ÖZ BELİRLEME KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Senanur Doğusan

Güncel Bir Bakış İle Squash: Sistematik Derleme

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Nazlı Yanar

SEDANTER VE MASA TENİSİ OYUNCULARININ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Reza Behdari

Maksimum Oksijen Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Aralıklı Dayanıklılık Testlerinden Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1) ve 30-15 IFT'nin Formüllerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Nurettin Ersin Uzun

Ethiopian Elite Female Long-Distance Runners’ Some Physical and Physiological Characteristics

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2022 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Getaye F. GELAW

Investigation of Social Impact Levels of Students Studying at the Faculty of Sport Sciences

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2022 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Barış MERGAN

Elit Güreşçilerde Akut Sıvı Kaybının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Parametrelerine Etkisi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2023 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Samet KIZILKAN

Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Proaktif Kişilikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2023 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: ERKAN ÇİMEN

Yıldız Bisikletçilerin Antropometrik Özellikleri İle Kuvvet Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Authors: Esra Kürkçü Akgönül