Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 40 results
Sort by: relevance publication year

INVESTIGATION OF SURGE CURRENT DISTRIBUTION IN LIGHTNING PROTECTION SYSTEM AND ELECTRICAL INSTALLATION OF BUILDING

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Stanisław Wyderka | Grzegorz Masłowski | Robert Ziemba | Grzegorz Karnas | Kamil Filik

FLOODLIGHTING LUMINAIRE OPTICAL SYSTEM FOR EVEN SURFACE ILLUMINATION

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Kamil Kubiak

Considerations of efficiency for internal lightning protection

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: İlhan Tarimer | Carlo Mazzetti | Bolesław Kuca | Zdobysław Flisowski

MODELING OF VARIABLE WINDING INDUCTANCE OF A RELUCTANCE STEPPER MOTOR USING SIMULINK PACKAGE

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Adam Mazurkiewicz

ANALYSIS OF DATA FROM RAW WATER FLOW METER IN LOCAL TREATMENT WATER STATION

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Rafał Chorzępa | Radosław Cieslak

LIGHTNING DENSITY DATA UPDATING IN POLAND FOR LIGHTNING RISK ASSESSMENT OF STRUCTURES

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Marek Łoboda

Analiza wpływu współ- czynników odbicia światła od powierzchni na obliczenia fotometryczne

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Adam Markowicz | Politechnika Rzeszowska | Tomasz Binkowski

Pomiary wysokości i prędkości lotu małego samolotu bezzałogowego z wykorzystaniem rurek Prandtla

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Mirosław Sobaszek | Politechnika Rzeszowska | Krzysztof Milewski

Sterowanie i konstrukcje bezszczotkowych silników prądu stałego

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Sylwester Czmil | Politechnika Rzeszowska, Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

COLORIMETRIC MEASUREMENTS OF THE SOME COMPUTER MONITORS

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Henryk Wachta | Wiesława Malska | Łukasz Łuszcz

WPŁYW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA STAN PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology Series Electrotechnics

Authors: Rafał KURDYŁA

APPLICATION OF DIRECT TREFFTZ-KUPRADZE METHOD IN HIERARCHICAL CAPACITANCE EXTRACTION PROBLEM

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Mariusz Borkowski

Selected aspects from general energy perspective of Turkey

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: İlhan Tarimer

Wielopoziomowe przekształtniki energoelektroniczne – topologie, zasada działania, metody modulacji

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Anna Czmil | Politechnika Rzeszowska, Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

THE CO-ORDINATION OF LIGHTING PROTECTION RECOMMENDATIONS WITH REQUIREMENTS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Andrzej Sowa

Performance analysis of write operations in identity and UUID ordered tables

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Maciej Penar | Politechnika Rzeszowska

SAFE PID SETTINGS TUNING FOR MICROCONTROLLER CONTROLLED VOLTAGE STEP-DOWN CONVRTRER

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Mirosław Sobaszek

THE SYNTHESIS OF A MICROSTRIP ANTENNA OF READ/WRITE DEVICES FOR UHF BANDWIDTH

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Piotr Jankowski-Mihułowicz | Damian Kawalec

PRACTICAL ASPECTS OF INSULATION COORDINATION IN HIGH VOLTAGE GAS-INSULATED SWITCHGEAR SUBSTATIONS DUE TO LIGHTNING OVERVOLTAGES

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

Authors: Marcin Szewczyk | Wojciech Piasecki | Mariusz Stosur | Tomasz Kuczek | Przemysław Balcerek | Marek Florkowski

Scientific Journals of Rzeszów University of Technology, Series: Electrotechnics

JOURNAL published