Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 988 results
Sort by: relevance publication year

RYZYKO WYSTĄPIENIA KONDENSACJI PARY WODNEJ W ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRODACH POZIOMYCH

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Daniel GAWRYŚ

Axial force redistribution in steel beam with thermal elongation capability increasing in fire

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Mariusz Maślak | Cracow University of Technology | Małgorzata Snela

MODEL KOSZTOWY RETENCYJNEGO ZBIORNIKA RUROWEGO

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Agnieszka STEC

Sorption of volatile organic compounds onto clay materials

JOURNAL ARTICLE published June 2014 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Mateusz Kargula | Rzeszow University of Technology | Jolanta Warchoł

SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA ZUŻYCIA GAZU Z WYKORZYSTANIEM METOD REGRESJI I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Tomasz CIEŚLIK | Klaudia METELSKA

The specificity of physico-mechanical properties of structural stainless steels

JOURNAL ARTICLE published December 2014 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Izabela Tylek | Cracow University of Technology | Krzysztof Kuchta

DYLEMATY PRZY USTALANIU STANU PRZESYCENIA RUCHEM WLOTÓW SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Damian IWANOWICZ | Tomasz SZCZURASZEK

ZASTOSOWANIE PROGRAMU GEOLISP DO TWORZENIA DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Marian PONIEWIERA | Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL | Justyna ORWAT

A POLICY OF DEVELOPMENT OF POST-MINING LAND ON THE EXAMPLE OF ZIELONA GÓRA

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA | Maria MRÓWCZYŃSKA | Marta SKIBA

OCENA WPŁYWU WARUNKÓW POMIARU NA WYNIKI OZNACZENIA MODUŁU SZTYWNOŚCI BETONU ASFALTOWEGO

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Mieczysław SŁOWIK | Mikołaj BARTKOWIAK

WERYFIKACJA STATECZNOŚCI ELEMENTÓW ŚCISKANYCH ZA POMOCĄ ANALIZY ZAAWANSOWANEJ

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2015 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Agnieszka GŁUSZKO | Lucjan ŚLĘCZKA

BADANIA WPŁYWU PODATNOŚCI PODPÓR NA NOŚNOŚĆ SPRĘŻONYCH PŁYT KANAŁOWYCH

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Przemysław BODZAK | Łukasz SOWA

Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych - wybrane zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2015 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Tomasz GACZOŁ

BADANIE ZGODNOŚCI KONCEPCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO OTWARCIA DROGI WODNEJ OŚWIĘCIM – KRAKÓW Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Emilia MISZEWSKA-URBAŃSKA | Adam BOLT | Antoni TARASZKIEWICZ | Radosław WIŚNIEWSKI

WPŁYW SZYBKOŚCI UTRATY SŁUPA NA DYNAMICZNĄ ODPOWIEDŹ KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Seweryn KOKOT

Usuwanie fenolu w procesie adsorpcji

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2015 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Alicja PUSZKAREWICZ | Jadwiga Kaleta | Dorota Papciak

ECOLOGICAL IDEAS IN POLISH ARCHITECTURE - ENVIRONMENTAL IMPACT

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Magdalena SZPYTMA | Adam RYBKA

WYZNACZANIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH ORTOGONALNYCH RAM PORTALOWYCH O WĘZŁACH PODATNYCH

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Witold BASIŃSKI

Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła w systemach klimatyzacji

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2015 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Andrzej GRZEBIELEC | Artur RUSOWICZ

NATURALNA PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ RADONU – POCHODZENIE, ZAGROŻENIA ORAZ SPOSOBY REDUKCJI JEGO STĘŻEŃ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Authors: Paulina MICHALAK