Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 18 results
Sort by: relevance publication year

ДОПОВІДІ РИМСЬКОГО КЛУБУ ЯК ЗМІСТОВА І ЦІННІСНА ОСНОВА ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: О. В. Подолякіна

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В ПРАКТИКАХ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: О. В. Єськова

МЕТАФОРА СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ В КОНТЕКСТІ РОЗДУМІВ ПРО КРИЗУ МЕТАФІЗИЧНОГО ДИСКУРСУ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: О. О. Дольська

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

JOURNAL published

РОЛЬ МУЗЕЇВ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: С. В. Бережна

ВОЗМОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ ЙОГИ?

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: В. В. Лобас

НЕОКОНФУЦИАНСТВО В ПЕРИОД «ДВИЖЕНИЯ ЗА НОВУЮ КУЛЬТУРУ»

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: А. Г. Безродный | Хо Янь

ЖАНР «КИБЕРПАНК» КАК ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: В. А. Лебедев

ЩАСТЯ ЯК ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ С. Б. КРИМСЬКОГО

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: Р. А. Горбань

ДЕТЕКТИВНІ ПРАКТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОАНАЛІЗУ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: G. O. Krapivnyk

КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА НАРОДНА (ПОПУЛЯРНА) ОСВІТА: ВІД ДЕМАРКАЦІЇ ДО КОАЛІЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: І. О. Радіонова

ПОКЛИКАННЯ ТА ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ: ЗВЕРТАЮЧИСЬ ДО ТЕМИ ІНШОГО У ФІЛОСОФІЇ ЛЕВІНАСА

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: Є. І. Мулярчук

СВОБОДА ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ ЛЬВА ШЕСТОВА

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: Т. Прудка

ІСТОРИКО-ПІЗНАВАЛЬНЕ КІНО ЯК ФЕНОМЕН ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: О. І. Орлов

КОНЦЕПЦІЯ РОЗЩЕПЛЕННЯ СВІДОМОСТІ У ПСИХОАНАЛІЗІ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: З. В. Шевченко

ФОРМУВАННЯ УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ СЛОБОЖАНЩИНИ ХVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ)

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: О. Ю. Марчак

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОСВІТОЮ ТА ФІЛОСОФІЄЮ ОСВІТИ: ВІД ПРОТОКООПЕРАЦІЇ ДО МУТУАЛІЗМУ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: С. Ф. Клепко

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ А.В. ЛУНАЧАРСЬКОГО НА СУСПІЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ В УМОВАХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Authors: I. Г. Мухіна