Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 2257 results
Sort by: relevance publication year

<em>Illuc erant leones</em>: paleokomparatyvistinės idėjos apie Žemaitijos bei žemaičių vardą Vakarų Europoje

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2011 in Baltistica

Authors: Pietro Umberto Dini

К истории глагольной флексии в балтийских языках

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2011 in Baltistica

Authors: Константин Геннадьевич Красухин

О. Н. Трубачев, <em>Названия рек Правобережной Украины</em>

JOURNAL ARTICLE published 21 May 2011 in Baltistica

Authors: Aleksandras Vanagas

Priesaginiai Lietuvos oikonimai i&scaron; asmenvardžių

JOURNAL ARTICLE published 3 November 2011 in Baltistica

Authors: Marytė Razmukaitė

Sprachlich-stilistische Untersuchung zur „Figura Etymologica“ in den litauischen Dainos

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2011 in Baltistica

Authors: Jochen D. Range

Lith. <em>úostas</em>, Latv. <em>uõsta </em>&lsquo;port, harbour&rsquo;<br />

JOURNAL ARTICLE published 16 November 2011 in Baltistica

Authors: Rick Derksen

О происхождении форм причастий на -<em>ęs</em>, -<em>ę</em> в литовском языке,<em> -is </em>в латышском языке

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2011 in Baltistica

Authors: Terje Mathiassen

Latviešu valodas nebalsīgo frikatīvo spraudzeņu intensitātes raksturojums

JOURNAL ARTICLE published 2014 in Baltistica

Authors: Inese Indričāne

Aprioristic versus empirical linguistics: the case of Balto-Slavic accentuation

JOURNAL ARTICLE published 28 January 2020 in Baltistica

Authors: Frederik Kortlandt

Once again on the neuter pronoun -ti ‘this’

JOURNAL ARTICLE published 2014 in Baltistica

Authors: Norbert Ostrowski

Dėl lietuvių daiktavardžio <em>žmogùs </em>: <em>žmónės </em>kilmės<em> </em>

JOURNAL ARTICLE published 9 November 2011 in Baltistica

Authors: Alfred Bammesberger

Veiksmažodžių priesaga -<em>oti </em>kuriose-ne-kuriose vakarų aukštaičių šnektose

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2011 in Baltistica

Authors: Vladas Grinaveckis

Latvių bendrinės kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2011 in Baltistica

Authors: Gintarė Davulienė

Polyfunctionality and distribution of reflexive verbs in Latvian

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2017 in Baltistica

Authors: Andra Kalnača | Ilze Lokmane

Albertas Rosinas

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2011 in Baltistica

Authors: Regina Venckutė

The origins of Balto-Slavic accentual mobility

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Baltistica

Authors: Frederik Kortlandt

Baltistų konferencija Poznanėje

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2011 in Baltistica

Authors: Auksė Razanovaitė

Smulkmenos I

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2011 in Baltistica

Authors: Zigmas Zinkevičius

Dar dėl ide. fleksinės sistemos atsiradimo

JOURNAL ARTICLE published 25 May 2011 in Baltistica

Authors: Letas Palmaitis

Galininkas su padalyviu senuosiuose lietuvių kalbos paminkluose

JOURNAL ARTICLE published 21 May 2011 in Baltistica

Authors: Vytautas Ambrazas