Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 298 results
Sort by: relevance publication year

Право на изобилие: западный вещизм в контексте «престижного потребления» в СССР в годы перестройки (вторая половина 1980-х гг.)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2018 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Jelena D. Twierdiukowa

Kontakty naukowe polskich i rosyjskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2014 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Małgorzata Przeniosło

Rok 1920 i lata następne. Brytyjska polityka appeasementu i zdrady? Artykuł polemiczny

JOURNAL ARTICLE published 19 August 2018 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Michał Jerzy Zacharias

Jazz in Central and Eastern Europe as discussed by Jazz magazine (1956–1959)

JOURNAL ARTICLE published 17 November 2020 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Artur Mariusz Trudzik

Wybory do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 r. – koniec komunistycznego monopolu władzy

JOURNAL ARTICLE published 7 January 2022 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Andrzej Furier

Przestępczość w Państwie Ukraińskim w okresie koniec lipca – sierpień 1918 r. – analiza na podstawie wybranych materiałów Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie

JOURNAL ARTICLE published 10 February 2020 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Marek Bogdan Kozubel

Déjà vu: economic determinants of Russia’s power in the historical perspective (1890–2020)

JOURNAL ARTICLE published 3 January 2022 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Witold M. Orłowski

Kosowska lecznica Apolinarego Tarnawskiego w doniesieniach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (XIX/XX w.)

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2023 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Renata Bednarz-Grzybek

О римско-католическом костеле в Темир-Хан-Шуре (Буйнакске)

JOURNAL ARTICLE published 1 August 2021 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Пшемыслав Адамчевски

Stanisław Patek and aspects of russian law enforcement in the Kingdom of Poland, 1875-1914

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2012 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Małgorzata Gmurczyk‑Wrońska

Władysław Bichniewicz (1890–1975) – polski ziemianin na Litwie

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2024 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Michał Ceglarek

Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2016 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Dariusz Miszewski

Pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją. Przyczynek do dziejów mazurskich filiponów

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2016 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Piotr Chomik

Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943‑1956)

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2012 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Krzysztof Langowski

Kręgi zainteresowań problematyką macedońską w Polsce. Publikacje naukowe

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2015 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Lilla Moroz‑Grzelak

Bund w guberni grodzieńskiej podczas rewolucji 1905 roku. Zarys problematyki

JOURNAL ARTICLE published 10 February 2020 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Aleksander Łaniewski

Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2013 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Ernest Komoński

Stosunki polityczne i gospodarcze białorusko-litewskie (1990–2015)

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Eugeniusz Mironowicz

Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the 19th century in the publications of Jan Grzegorzewski (culture, population, economy)

JOURNAL ARTICLE published 1 November 2016 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Jarosław Rubacha

Intelligentsia and a new class. Political elites according to Jan Wacław Machajski and Milovan Djilas

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Authors: Michał J. Zacharias