Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 17 results
Sort by: relevance publication year

Księgi gromadzkie we wsiach Ordynacji Zamojskiej oraz na terytoriach sąsiednich w drugiej połowie XVII i w XVIII w.

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Janusz Łosowski

Produkcja ksiąg muzycznych w skryptorium lubiąskim do połowy XIV w.

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Irina Chachulska

W sprawie itinerariów królów wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej – na marginesie recenzji

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Marek Wrede

Pieczęcie w opactwach cysterskich z diecezji krakowskiej do początku czasów nowożytnych. Próba rekonstrukcji systemów sfragistycznych

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Marcin Szymoniak

Nieznany dokument Mieszka Plątonogiego z 1207–1211 r. Zbrojny powrót synów Władysława Wygnańca na Śląsk

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Marek Daniel Kowalski

Źródłoznawczy kontekst zapisu daty dziennej zwycięstwa Leszka Czarnego nad buntownikami (1285 r.) w kodeksie Zamoyskich

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Paweł Żmudzki

Inskrypcja poetycka na contrasigillum Leszka Czarnego

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Piotr Okniński

Nowa lista uczestników zjazdu monarchów w Budzie w 1412 r.

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Miłosz Sosnowski

Dwadzieścia lat później. Datacja „urbarza cieszyńskiego z 1621 r.”

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Michael Morys-Twarowski

Piękne oczy, osioł i święty mąż nawracający ladacznice, czyli nieznana opowieść hagiograficzna o Robercie z Arbrissel

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Antoni Grabowski

Czy badania pamięci rodziny mogą rozświetlić mroki genealogii? Nowe spojrzenie na pochodzenie książąt Czartoryskich

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Jakub Rogulski

Studia nad tytulaturą Baldwina I, króla Jerozolimy (1100–1118)

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Tomasz Pełech

Problem cenzury w sejmowych diariuszach drukowanych epoki stanisławowskiej na przykładzie diariusza sejmu 1776 r.

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2022 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Ewa Zielińska

Brandskatt przedmieść Starej Warszawy z 1655 r. – nieznane źródło do dziejów nowożytnego miasta

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Katarzyna Wagner | Hubert Kowalski

Wiarygodność odrysów pieczęci miejskich w XVIII-wiecznym rękopisie pt. Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Łukasz Koremba

Wykaz dworzan konnych i pokojowców towarzyszących królewiczowi Kazimierzowi Kazimierzowicowi w wyprawie na Węgry w latach 1471–1472. Analiza źródła i edycja krytyczna

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Sobiesław Szybkowski

Zaginiony sumariusz dokumentów miasta Krakowa z 1545 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2023 in Studia Źródłoznawcze. Commentationes

Authors: Piotr Okniński