Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 190 results
Sort by: relevance publication year

Застосування офісних інформаційних технологій як альтернатива програмному розв’язанню економічних задач на графовій моделі

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2021 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Світлана Насонова | Едуард Рижков

Управління проєктами у сфері гостинності

JOURNAL ARTICLE published 20 October 2021 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Лариса Безкоровайна

Формування конкурентної переваги авіакомпанії на підставі реалізації бортового харчування

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2020 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Владислав Храпач | Олена Ареф'єва

Формування системи ефективного управління логістичним забезпеченням у військових частинах: організаційно-економічні аспекти

JOURNAL ARTICLE published 20 October 2021 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Вікторія Чобіток | Роман Нестеренко

Підготовка персоналу до надзвичайних ситуацій як елемент економічної безпеки

JOURNAL ARTICLE published 10 February 2022 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Олена Кір’ян

Пріоритетні напрямки маркетингових досліджень інноваційної активності ринкових агентів в умовах VUCA-світу

JOURNAL ARTICLE published 14 December 2022 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Ольга Мних

Світовий досвід управління ризиками продовольчої безпеки: аналіз та перспективи впровадження в Україні в повоєнний час

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Ірина Павловська

Людський капітал: проблеми та перспективи розвитку

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Юлія Федорова | Кирило Лазько | Сергій Стешкін

Культура бізнес-відносин як форма підвищення ефективності взаємодії між підприємствами: практичний аспект

JOURNAL ARTICLE published 1 August 2023 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Борис Юхнов | Павло Малінніков

Удосконалення інструментів маркетингової комунікаційної політики закладу вищої освіти

JOURNAL ARTICLE published 1 August 2023 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Юлія Романуша

Strategic Directions of Environmental Management in the Region

JOURNAL ARTICLE published 28 November 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Authors: Hanna Serh. Pakulina

Emotional Intelligence in Business: Tools and Development Methods

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Authors: Yuliia Vl. Fedorova

Sociality as a Form of Expression of Public Relationship of Human Society

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Authors: Valeriy Myk. Kovalyov | Yuliia V. Romanusha

Features of Preparation of Modern Service Workers

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Authors: Olena Iv. Kirian

JOURNAL ISSUE published 28 November 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Теоретико-методичні підходи до оцінювання системи управління підприємствами в напрямі інноваційно-орієнтованого розвитку

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2021 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Тетяна Шелест

Вимоги до вибору керівника системи менеджменту інформаційної безпеки

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2020 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Тетяна Обидєннова | Олександр Негіпа

Конвергентно-когнітивні основи інноваційного розвитку промислових підприємств

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2021 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Вікторія Прохорова | Олена Божанова | Юлія Дуднєва

Концепція формування моделі управління організаційною культурою підприємства

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2020 in Adaptive Management Theory and Practice Economics

Authors: Марина Савченко | Ольга Шкуренко

Scientific Instructions for the Formation of the Enterprise Motivation Mechanism

JOURNAL ARTICLE published 28 November 2019 in Adaptive Management: Theory and Practice. Economics

Authors: Olena Al. Atayeva