Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 289 results
Sort by: relevance publication year

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ БУРОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ОЦІНКИ ЛІНІЙНИХ ОЗНАК ВИМЕНІ

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Л. М. Хмельничий | Є. А. Самохіна | С. Л. Хмельничий | Тетяна Павлівна Кучкова

РІСТ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗА НЕЗМІННОЇ ТА ЗМІННОЇ СИСТЕМ ГОДІВЛІ В ПІДСИСНИЙ ПЕРІОД, НА ДОРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2024 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Олександр Сергійович Тіщенко | Олександр Григорович Михалко | Олена Іванівна Мироненко | Лариса Михайлівна Кузьменко | Тетяна Георгіївна Панасова | Іван Миколайович Желізняк | Оксана Сергіївна Плечко

ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2024 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Тетяна Олексіївна Чернявська

ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ ФАКТОРІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Людмила Піддубна | Дар’я Захарчук | Дмитро Корнійчук

АНАЛІЗ МАСО-МЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Олександр Анатолійович Кочук-Ященко | Світлана Петрівна Омелькович | Дмитро Миколайович Кучер | Василь Васильович Кудряшов | Андрій Вікторович Боярчук

ЛУЖНА ФОСФАТАЗА СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ВНУТРІПОРОДНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗА ІНДЕКСОМ ЛІВІ

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Віктор Іванович Халак | Богдан Володимирович Гутий | Олександр Миколайович Бордун

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ В РАЦІОНІ

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Іван Миколайович Савчук | Світлана Петрівна Ковальова

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ВИСОКОБІЛКОВОГО СОНЯШНИКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ НА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Микола Григорович Повод | Олександр Григорович Михалко | Вадим Ярославович Лихач | Богдан Володимирович Гутий | Микола Гаврилович Повозніков | Вікторія Вікторівна Соколенко | Тетяна Василівна Вербельчук | Лариса Володимирівна Агунова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОБІЛКОВОГО СОНЯШНИКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ ПРИ ДОРОЩУВАННІ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

JOURNAL ARTICLE published 27 February 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Микола Григорович Повод | Віктор Олексійович Опара | Олександр Григорович Михалко | Богдан Володимирович Гутий | Олександр Іванович Чалий | Тетяна Василівна Вербельчук | Сергій Петрович Вербельчук | Віра Василівна Кобернюк

АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСОМ IFNGR2

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Оксана Юріївна Іващенко | Юрій Володимирович Ляшенко | Роман Олександрович Кулібаба

ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ТА ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ НЕТЕЛІВ І КОРІВ-ПЕРВІСТОК ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Руслан Леонідович Варпіховський | Оксана Анатоліївна Пікула

СІННЕ БОРОШНО КРОПИВИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КОНЦЕНТРОВАНИМ КОРМАМ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СВИНЕЙ

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Петро Михайлович Каркач | Василь Федорович Фесенко | Юрій Олексійович Машкін

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ І ГОДІВЛІ КОРІВ НА НАДОЇ

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: V.P. Shablia | I.Yu. Zadorogna | P.V. Shablia

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ТА ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРІД ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ОЦІНКИ ОПИСОВИХ ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РОЗВИТОК ТУЛУБА, У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛІНІЙНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРНОГО ТИПУ

JOURNAL ARTICLE published 29 March 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Леонтій Хмельничий | Богдан Карпенко

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА ОПЛАТА КОРМУ САМЦІВ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОГО СПОСОБУ КАСТРАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: M.G. Povod | M Shpetniy | O.G. Mykhalko | S.V. Zhizhka | V.O. Mikhailik

ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВІДБОРУ ЗАВОДСЬКИХ РОДИН ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: A. Ye. Pochukalin

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ З НАПОВНЮВАЧЕМ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Volodymyr Shablia | Elena Poboina

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ІРЛАНДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА РІЗНОГО ТИПУ ГОДІВЛІ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Oleksandr Mykhalko

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ДАНСЬКОГО ТА ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Oleksandr Mykhalko | Mykola Povod

ТРИВАЛІСТЬ ЛАКТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ganna Huculak