Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 289 results
Sort by: relevance publication year

ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: S.L. Voitenko | O.V. Sydorenko

КОЕФІЦІЄНТИ ФЕНОТИПОВОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНДЕКСУ СІВЯС СВИНОМАТОК УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Alexander Tsereniuk | Ірина Martyniuk | Alexander Akimov | Victoria Vechorka

ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 29 March 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Сергій Хмельничий | Юлія Мартинова | Петро Микитюк | Тетяна Кривченко | Віталій Мяделець | Марина Науменко

ВСТАНОВЛЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ОБСІМЕНІННЯ МОЛОЗИВА КОРІВ З РОЗРОБКОЮ ПРИСТРОЮ ВИПОЮВАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Andriy Paliy

ПОРІВНЯННЯ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ, ОТРИМАНИХ ЗА РІЗНИХ ПРОЦЕДУР ПРИГОТУВАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Володимир Петрович Шабля | Олена Сергіївна Побойна

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Микола Григорович Повод | Олександр Григорович Михалко | Микола Борисович Шпетний | Віктор Олексійович Опара

ОЦІНКА СОБАК РІЗНИХ ПОРІД ЗА ПОКАЗНИКАМИ РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ НА ЗМАГАННЯХ З НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДРЕСИРУВАННЯ «ОХОРОННИЙ СОБАКА»

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Людмила Валер’янівна Була | Софія Валеріївна Свисенко | Юлія Миколаївна Павленко

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ІМУНОКАСТРОВАНИХ ТА НЕКАСТРОВАНИХ СВИНОК

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Diana Andrieieva | Mykola Povod

ДИНАМІКА ПЛЕМІННОГО М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

JOURNAL ARTICLE published 29 March 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ірина Супрун | Олександра Довга

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ASTRAGALUS ТА ЕКСТРАКТУ GLYCYRRHIZA НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БРОЙЛЕРІВ, РІВЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Іньінь Цзао | О.Б. Кисельов | Чанчжун Лю

ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ В СЕЛЕКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ГЕНОФОНДУ БУРОЇ ХУДОБИ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Леонтій Михайлович Хмельничий | Юлія Миколаївна Павленко

АДАПТАЦІЙНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗА ЗМІНИ УМОВ УТРИМАННЯ УПРОДОВЖ ЗИМОВОГО ТА ЛІТНЬОГО ПЕРІОДІВ РОКУ

JOURNAL ARTICLE published 5 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Олександр Олександрович Борщ | Олександр Васильович Борщ | Олена Іванівна Бабенко

ЗМІНА ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗА ГЕНОТИПОМ Β-КАЗЕЇНУ У СТАДІ ХУДОБИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ ПОРОДИ

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Володимир Ладика | Юрій Скляренко | Юлія Павленко

УСПАДКОВУВАНІСТЬ ТА СПІВВІДНОСНА МІНЛИВІСТЬ З НАДОЄМ ЛІНІЙНИХ ОЗНАК КОРІВ-ПЕРВІСТОК ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Bogdan Karpenko

ВПЛИВ ІМУННОЇ КАСТРАЦІЇ СВИНОК ТА ЇХ ПЕРЕДЗАБІЙНОЇ ЖИВОЇ МАСИ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Діана Миколаївна Андрєєва

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ СХЕМ ГІБРИДИЗАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: В’ячеслав Васильович Попсуй | Віктор Олексійович Опара | Ольга Василівна Корж | Олена Іванівна Мироненко

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ НА ОСНОВІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ШКАРАЛУПУ ЯЄЦЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ганна Олександрівна Петренко | Ольга Георгієвна Бордунова

ПРИСКОРЕНА СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ігор Васильович Ковальчук | Юлія Григорівна Голеня | Ірина Ігорівна Ковальчук | Олександр Іванович Роївський

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REPAIR HEIFERS RED-AND-WHITE AND BLACK-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN FARMS OF SUMY REGION

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Serhii Khmelnychyi | Bogdan Karpenko | Dmitryi Bardash

ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

JOURNAL ARTICLE published 5 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Габріелла Олександрівна Бірта | Юрій Георгійович Бургу | Людмила Валеріївна Флока | Олена Олександрівна Горячова | Євгенія Вікторівна Хмельницька