Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 289 results
Sort by: relevance publication year

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: V.Ya. Lykhach | A.V. Lykhach | R.V. Faustov | R.O. Tribrat | S.O. Kiseleva

СЕЗОННА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНОМАТОК ДАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ВІД КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ У ПЕРІОД ОПОРОСУ ТА ЛАКТАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: O. Mykhalko | M. Povod

ВПЛИВ ПОЛІПШУВАЛЬНОЇ ПОРОДИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ РІЗНИХ ПОРІД ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕК-ЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2019 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: S. L Voitenko | O.V. Sydorenko

ПОКАЗНИКИ БІЛКОВО ОБМІНУ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

JOURNAL ARTICLE published 5 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Віктор Іванович Халак

ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ВІД ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Alexander Czech | Olga Bordunova

СПЕЦИФІКА ГЕНОТИПОВОЇ СТРУКТУРИ РІЗНИХ ПОРІД СВІЙСЬКИХ СОБАК ЗА МІКРОСАТЕЛІТАМИ ДНК

JOURNAL ARTICLE published 25 December 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Andrii Shelov | Kyrylo Kopіlov | Serhii Kramarenko | Oleksandr Kramarenko | Leontiі Khmelnychyi

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ М'ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ РІЗНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Віктор Павлович Хвостик | Юрій Васильович Бондаренко

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ДАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ВІД ТИПУ ГОДІВЛІ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Олександр Григорович Михалко

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ЇХ АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ВНУТРІПОРОДНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗА ІНДЕКСОМ ТАЙЛЕРА

JOURNAL ARTICLE published 12 October 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Віктор Іванович Халак

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ НЕБІЛКОВОГО АЗОТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ірина Олександрівна Супрун | Юрій Федорович Куриленко

ВПЛИВ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ БУГАЙЦІВ НА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У М’ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ І ПЕЧІНЦІ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Інна Василівна Ящук | Іван Миколайович Савчук

СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА МИСЛИВСЬКИХ СОБАК ПОРОДИ ЛАЙКА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Володимир Іванович Остапенко

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЕДЕННЯ НОВИХ ГЕНОТИПІВ ДИМОРФНИХ ГУСЕЙ

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Віктор Хвостик | Юрій Бондаренко

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯЄЦЬ М'ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ

JOURNAL ARTICLE published 25 December 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Victor Khvostik | Yuriy Bondarenko

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДОБАВКИ ENERGY-TOP ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

JOURNAL ARTICLE published 6 January 2022 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Ірина Олександрівна Супрун | Юрій Федорович Куриленко

ВІКОВІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ СВИНЕЙ

JOURNAL ARTICLE published 31 October 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Габріелла Олександрівна Бірта | Юрій Георгійович Бургу | Надія Володимирівна Гнітій | Зоя Яківна Котова

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕНОТИПОВИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОКА

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2024 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Євгенія Анатоліївна Самохіна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ БОРОШНА З ЛИЧИНОК КОМАХИ ЧОРНА ЛЬВИНКА

JOURNAL ARTICLE published 12 March 2024 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Олена Петрівна Разанова | Анатолій Миколайович Безносюк

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА СКЛАДОМ МОЛОЗИВА КОРІВ І РОЗВИТКОМ ЇХНЬОГО ПРИПЛОДУ

JOURNAL ARTICLE published 25 December 2020 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Yu. Polupan | А. Klimkovetskyi

ДОДАТКОВИЙ ГЕНОФОНД І ГЕНЕТИЧНИЙ РЕЗЕРВ – МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock

Authors: Антон Євгенійович Почукалін | Сергій Володимирович Прийма