Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 37 results
Sort by: relevance publication year

Süleymaniye Cami’nin Tamamlanması Münasebetiyle Şah Tahmasb’ın, Sultan Süleyman’a Gönderdiği Tehniyet Mektubu (1558 Yılı)

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Akram NEJABATİ-

Yetişkinlere Yönelik Kullanıcı Eğitim Programlarında Andragojik Yaklaşımın Önemi

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Ayşenur GÜNEŞ | Ayşenur GÜNEŞ

Macaristan Turan Kurultayında Yeni Müzecilik Anlayışı: Atilla Yurt Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Özgür Akkuş | Özgür Akkuş | Yılmaz Çıracıoğlu | Ayşe Erikci

Analysis Of Journal Evaluation Criteria: A Model Study

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Yasin ŞEŞEN-

Retrospektif bir Çalışma: 1980-2020 Yılları Arasında Müze Mimarisi Literatürünün Bibliyometrik Analizi

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Fatma Sezin DOĞRUER

Özel Sektör Örgütlerde Dosyaların Arşive Devir Öncesi Listelenmesi, Belge Tanımlama ve Kayıt Oluşturma Önerileri

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Seval Aktaş

Veri ve Bilgi Güvenliği Bağlamında İstihbarat Faaliyetleri

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Yasin ŞEŞEN | Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

Modern Kitapların Onarım ve Cilt Yenileme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2023 in Library Archive and Museum Research Journal

Authors: Mehmet KONUKLAR

Selçuklu Sanatının Yurt Dışındaki Müze Ortamlarında Görsel ve Kavramsal İfade Biçimleri

JOURNAL ARTICLE published 28 January 2024 in Library Archive and Museum Research Journal

Authors: Yaşar ÖZRİLİ

Akademik Kütüphanelerde Mobil Teknolojinin Kütüphane Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Okan KOÇ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kaynakçası: 1928-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Türkçe ve Türkçeye Çevrilmiş Kitaplar

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Suat YILMAZ | Suat YILMAZ | Oya ÖZKANLI

COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Deniz ÇİT- Merve YAVUZDEMİR

Türk Milli Eğitim Sisteminde Yeni Bir Okul Kütüphanesi Türü: Sıfır Atık Kütüphaneleri Üzerine Bir Değerlendirme

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Ömer DALKIRAN | Ömer DALKIRAN

İzmir Vilayet Yıllıklarında İzmir Milli Kütüphanesi

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Engin BERBER-

Liderlik ve Okuma Kültürü: Mustafa Kemal Atatürk Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: İdem KÜLEKCİ | İdem KÜLEKCİ

Seven Decades of Studies in Conservation: A Bibliometric Analysis from 1952 to 2021

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Fatma Sezin DOĞRUER

Kütüphanecilerde Teknostres: Transaksiyonel Stres Kuramı Bağlamında Bir Değerlendirme

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Güler DEMİR | Güler DEMİR

Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi Mevzuatı’da Bulunan Belge Yönetimi Konulu Maddelerin Değerlendirilmesi: Rehber-i Muamelat Zeyli (Mart 1891 – Mart 1895)

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2023 in Library Archive and Museum Research Journal

Authors: Elif YILMAZ ŞENTÜRK

COVID-19 ve Üniversite Kütüphanelerinin Twitter Kullanımı

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Pervin BEZİRCİ | Bahar BİÇEN ARAS

Waldo Zamanı’na Bilgi Teknolojileri ve Dijital Etik Açısından Bakmak

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Library, Archive and Museum Research Journal

Authors: Elif ŞEŞEN