Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 71 results
Sort by: relevance publication year

Ponowne spojrzenie na wyniki badań grodu książęcego w Błoniu

JOURNAL ARTICLE published 19 October 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Mariusz Błoński

Fabryki wyrobów tytoniowych w Bydgoszczy w drugiej połowie XIX wieku do ustanowienia Polskiego Monopolu Tytoniowego w 1922 roku

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Agnieszka Wysocka

Niezwykłe małżeńskie życie codzienne w suplikach do Penitencjarii Apostolskiej z metropolii gnieźnieńskiej w XV wieku

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Monika Saczyńska-Vercamer

Modele architektoniczne narzędziem włoskiej praktyki projektowania i ich stosowanie w dawnej Rzeczypospolitej

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Paweł Dettloff

„Revisio Balnei Civilis Casimiriensis” z 1644 roku. Kazimierska łaźnia miejska w świetle wczesnonowożytnych źródeł pisanych

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Bartosz Drzewiecki | Sebastian Stańczyk

Wyznania cudzołożnika. Testament lwowskiego prawnika Zygmunta (XVI w.)

JOURNAL ARTICLE published 29 May 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Marta Knajp

Opieka zdrowotna na dworze maluszyńskim w XIX wieku w świetle źródeł prywatnych rodziny Ostrowskich

JOURNAL ARTICLE published 18 December 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Maria Korybut-Marciniak | Karolina Studnicka-Mariańczyk

Średniowieczny nutownik. Narzędzie do żłobienia w drewnie z badań archeologicznych w Elblągu

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Przemysław Michalik

O szkodliwości i mankamentach badań Piotra Pikulskiego nad historią i architekturą dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie

JOURNAL ARTICLE published 23 November 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Piotr Janowski

Toruńskie stemple do znakowania sukna — przyczynek do dziejów farbiarstwa w Rzeczypospolitej w XVII wieku

JOURNAL ARTICLE published 8 December 2022 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Tomasz Maćkowski

Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2022 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Mariusz Kozdrach

Development of settlement in the Kalisz region in the eleventh and twelfth centuries based on research on the Słuszków I and Słuszków II hoards

JOURNAL ARTICLE published 29 May 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Dariusz Wyczółkowski | Adam Kędzierski

Przestępstwa i opłaty administracyjne we wsiach prawa wołoskiego starostwa samborskiego w Inwentarzu… Jana Zamoyskiego z 1568 roku: edycja źródłowa

JOURNAL ARTICLE published 25 July 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Grzegorz Jawor | Paweł Madejski

Rezydencje króla Stanisława Leszczyńskiego w latach 1704–1709 (od zamków i pałaców po plebanie, karczmy i namioty)

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Jerzy Dygdała

„By umarłą widzieć… okno się musiało w trunnie wyrząć”. Rozważania o początkach portretu trumiennego

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Aleksander Jankowski

Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Wojciech Bis

Lustracja królewskich puszcz, lasów i borów na Mazowszu z 1566 roku

JOURNAL ARTICLE published 25 July 2023 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Tomasz Związek | Mariusz Leńczuk | Urszula Zachara-Związek

Taksy mobiliów szlacheckich z krakowskich ksiąg grodzkich z końca XVII i początku XVIII wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Jacek Pielas

Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu — badania i interpretacje

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Dariusz Wyczółkowski

The inventory of Michael Meyer’s property (1758) as a reflection of a Tallinn (Reval) merchant’s material world during the Age of the Enlightenment

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2021 in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Authors: Raimo Pullat | Tõnis Liibek