Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 67 results
Sort by: relevance publication year

Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii

JOURNAL ARTICLE published 6 June 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Arkadiusz Radwan | Sonia Horonziak

Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec uchodźców z Grecji

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Izabela Sienkiewicz

Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Piotr Zbieranek

How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Alberto Bortolotti

FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Łukasz Gębski

Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Daniel Budzeń

Analyzing sound COVID-19 policy responses in developing countries: the case study of Pakistan

JOURNAL ARTICLE published 11 August 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Usman W. Chohan

Local spatial policy in Ukraine and Poland

JOURNAL ARTICLE published 22 November 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Maciej J. Nowak | Roman M. Lozynskyy | Viktoriya Pantyley

Participatory budgeting in Hrubieszów, Poland, as an example of residents' sustainable participation in shaping public expenditure

JOURNAL ARTICLE published 6 February 2024 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Jacek Sroka | Beata Pawlica | Wojciech Ufel

Modernizacja sądownictwa powszechnego w Polsce w okresie pandemii COVID-19

JOURNAL ARTICLE published 6 February 2024 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Krzysztof Piekarski

Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19

JOURNAL ARTICLE published 14 December 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Jacek Sroka | Beata Pawlica | Joanna Podgórska-Rykała

City diplomacy and public policy in the era of COVID-19: networked responses from the Greek Capital

JOURNAL ARTICLE published 5 September 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Antonios Karvounis

Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19

JOURNAL ARTICLE published 22 November 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Mikołaj Bartoszkiewicz

Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa

JOURNAL ARTICLE published 5 September 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Marcin Sajniak

Wpływ orzeczeń sądów administracyjnych na ochronę ładu przestrzennego w lokalnym planowaniu przestrzennym

JOURNAL ARTICLE published 29 July 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Maciej J. Nowak

Dilemmas of public participation in policymaking in South Africa

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Samuel Uwem Umoh

Changing the media landscape in India under the Modi government: a case study based on the Narrative Policy Framework

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Saroj Kumar Aryal | Simant Shankar Bharti

Artyści współcześni nadal niewidoczni. Konsekwencje braku efektywnej polityki publicznej wobec twórców sztuki w latach 2020-2021

JOURNAL ARTICLE published 4 December 2022 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Jędrzej Wijas

Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2021 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Marek Świstak

The concept of the “co-created city” – experiences and visions of its implementation from the viewpoint of the Łódź authorities and Municipal Office stakeholders

JOURNAL ARTICLE published 6 February 2024 in Studia z Polityki Publicznej

Authors: Agnieszka Kretek-Kamińska | Kamil Brzeziński