Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 36 results
Sort by: relevance publication year

Czasopisma literackie i artystyczne uchodźctwa ukraińskiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku — aspekt ideologiczny

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Larysa Holovata

Sztrajfy — afisze o wyjątkowym formacie i propagandowej użyteczności

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Marta Śleziak

Halina Rusińska-Giertych (13 marca 1965–10 grudnia 2022 roku)

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Anna Cisło

Jerzy Jarowiecki, „Prasa we Lwowie w latach 1918–1945”, Warszawa 2022

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Małgorzata Korczyńska-Derkacz

Vojtěch Malínek, „Oborová analytická bibliografie: metodika zpracování”, „Bibliographica”, t. 3, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Praha 2020, 196 ss.

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Jakub Maciej Łubocki

Ideologia ekologizmu i idea chronienia człowieka w środowisku informacyjnym ekosystemu życia

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Stanisława Kurek-Kokocińska

W służbie ideologii. Centralny zakup czasopism i zalecenia dotyczące prenumeraty dla szkół w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Bogumiła Staniów

Book studies in Poland after the Second World War

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Anna Gruca

Czytelnicza popularność twórczości Harlana Cobena w Polsce na tle adaptacji filmowych jego książek w latach 2012–2021

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Julia Urbańczyk

Zofia Gaca-Dąbrowska (26 grudnia 1927 – 20 grudnia 2021 roku)

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Małgorzata Korczyńska-Derkacz

Sztuka wydawnicza — czym jest i jak ją rozumieć? Prolegomena do podstaw koncepcyjnych kolekcjonerstwa sztuki wydawniczej we Wrocławiu

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Jakub Maciej Łubocki

Research on the history of libraries and librarianship in Poland: A survey, 1945–2015

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Jacek Puchalski

Book studies in Poland between 1945 and 2015: The sources of theoretical inspiration

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Irena Socha

Polish research on publishing in Poland between 1945 and 2015: Themes, legacy and implications for further research

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Maria Juda

Trzy monografie (i dwie mniejsze). O najnowszych pracach poświęconych dziejom polskich bibliotek

JOURNAL ARTICLE published 18 March 2024 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Andrzej Mężyński

Fan fiction jako współczesna forma publikowania. Próba charakterystyki zjawiska z punktu widzenia komunikacji sieciowej

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Justyna Pałosz

Egzemplarz drugiego wydania „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie. Część II. W księgozbiorze ks. Leopolda Jana Szersznika (XIX wiek)

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Krzysztof Nierzwicki

Sztambuch Sebalda Sauermanna — przyczynek do kultury intelektualnej patrycjatu wrocławskiego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Adam Szczepaniec

Czerwone katechizmy. Socjalistyczne broszury agitacyjne w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Kamil Piskała

Diagnozowanie potrzeb użytkowników bibliotek publicznych — koncepcja, metoda, pierwsze wnioski

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in Roczniki Biblioteczne

Authors: Renata Aleksandrowicz | Paweł Bernacki