Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 180 results
Sort by: relevance publication year

Obrazovne karakteristike i konzistentnost u obrazovno-dokoličarskom ponašanju odraslih

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Tamara Nikolić Maksić

Menadžerske kompetencije instruktora u online obrazovanju odraslih

JOURNAL ARTICLE published 2011 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Bojan Ljujić

Obrazovanje u zatvoru: od prava do realizacije

JOURNAL ARTICLE published 2013 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Branislava Knežić | Maja Savić

Škola u oblaku: online platforme kao posrednici obrazovanja

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Mirza Mahmutović

Tradicija, kultura i obrazovanje: BH prošlost - sadašnjost - budućnost

JOURNAL ARTICLE published 2009 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Jusuf Žiga

Andragoški naučni okviri visokog obrazovanja

JOURNAL ARTICLE published 2009 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Dušan M. Savićević

Razmišljanja o kreativnom obrazovanju u 21. stoljeću

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Edin Kukavica

Obrazovanje odraslih/Adult Education

JOURNAL ISSUE published 2020 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Osposobljavanje za ulazak u zanimanje - studija slučaja

JOURNAL ARTICLE published 2010 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Ljiljana Jovanović | Aleksandra Pejatović

Edukometrija u andragogiji: Skala kompetencija za cjeloživotno učenje učitelja

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Amina Đipa | Mirjana Mavrak

Prva objava - Kur'anski poziv na cjeloživotno učenje

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Nezir Halilović

Modeli upravljanja u organizacijama za obrazovanje odraslih

JOURNAL ARTICLE published 2017 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Emir Avdagić | Winfried Ellwanger

JOURNAL ISSUE published 2014 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Medijsko opismenjavanje odraslih u funkciji cjeloživotnog učenja: loše strane vremenskih prognoza

JOURNAL ARTICLE published 2015 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Fahira Fejzić Čengić

Obrazovanje odraslih/Adult Education

JOURNAL ISSUE published 2008 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Značaj obrazovanja iz perspektive Roma

JOURNAL ARTICLE published 2008 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Markéta Levínská

Ljudska prava i učenici iz populacije izbjeglica: analiza sposobnosti pristupanja profiliranom obrazovnom programu

JOURNAL ARTICLE published 2008 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: J. Lynn McBrien

Metodologija permanentnog ekohemijskog obrazovanja radnika u hemijskoj industriji u Vojvodini

JOURNAL ARTICLE published 2008 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Stanko Cvjetićanin | Mirjana Segedinac

Obrazovanje odraslih/Adult Education

JOURNAL ISSUE published 2009 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Metodološki pristupi u istraživanju menadžmenta obrazovanja odraslih

JOURNAL ARTICLE published 2012 in Obrazovanje odraslih/Adult Education

Authors: Emir Avdagić