Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 80 results
Sort by: relevance publication year

РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ НОВИННИХ ТЕКСТАХ

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ірина БАГАЧ | Надія ПОЛІЩУК

ТОРГОВІ МАРКИ ТА БРЕНДИ ЯК ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Марія ВОРОБЕЛЬ | Юлія КАЛИМОН | Надія ЮРКО

ІМПЛІЦИТНІСТЬ У ТЕКСТАХ ОГОЛОШЕНЬ НА ПЛАТФОРМІ ОLX

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Людмила БІЛОКОНЕНКО

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ В ЗВО УКРАЇНИ)

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Анастасія СІБРУК | Світлана ЛИТВИНСЬКА

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДІЛОВУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Тетяна БИКОВА

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі футбольних телерепортажів)

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ірина БАБІЙ | Ніна СВИСТУН

СИСТЕМОТВІРНІ КРИТЕРІЇ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Тетяна МІРОНЧУК | Наталія ОДАРЧУК

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ МОТИВАТОРІВ НОМІНАЦІЇ РОСЛИН У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Галина МЕЛЕХ

ЯКУ ПРИГОДУ ОБИРАЮТЬ СЬОГОДНІ? КНИГИ-ІГРИ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Олена ПОЖАРИЦЬКА

ПРОЦЕС НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Христина ЯКОВЛЮК

МЕМИ ТА МОВА ВОРОЖНЕЧІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЦИТУВАННЯ МАС-МЕДІА ДОПИСІВ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ У СОЦМЕРЕЖАХ

JOURNAL ARTICLE published 17 February 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ганна СТАРКОВА

ТЕКСТ ТА ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Олена ОХРІМЕНКО | Світлана МАМЧЕНКО

ДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ МЕДІАТЕРОРИЗМУ ТА ЙОГО ПРИКЛАДИ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ігор МИСЛОВСЬКИЙ

МЕДІАДИСКУРС ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МАЛИХ МІСТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Марина ОТРІШКО | Наталія ХАРКЕВИЧ

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ У ЗВО

JOURNAL ARTICLE published 17 February 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Олена ПОНОМАРЕНКО | Євгенія КОСТИК

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Інна ЄРЬОМЕНКО

ПАЛОМНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Світлана ПАНЧЕНКО

РОЛЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У БОРОТЬБІ З ІНФОДЕМІЄЮ

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Еллен ЧАЙКУН

CAT-ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ольга ТРЕБИК | Алла ПОЛТОРАЦЬКА | Алла КАПІТОН

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Віра ЧОРНОБАЙ