Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 274 results
Sort by: relevance publication year

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 28 November 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: О.І. Кір’ян | Я.В. Кононенко | Д.О. Торяник

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: А.А. Красносельська

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: Н.А. Клєвцєвич

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: А.І. Сизов | В.В. Пахольчук | О.А. Коваль

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: В.Д. Шорох

ФІСКАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: С.І. Логвіновська

МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ ЯК УМОВА ЗМІЦНЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: С.Б. Єгоричева | С.В. Онищенко

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: Д.В. Дячков | О.Ю. Плескач | В.В. Бурик

ІНТЕГРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: В.М. Іванков

МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: В.І. Франчук | В.В. Гобела

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: Г.В. Михайлів | Н.М. Середа | Г.О. Полянко

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 26 September 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: К.В. Бондаревська

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

JOURNAL ARTICLE published 27 September 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: С.П. Крамарчук | Ж.Л. Крисько

POSITIONING OF THE INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE INTERACTION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE GLOBALIZATION

JOURNAL ARTICLE published 27 September 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: В.М. Остапенко

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 26 September 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: З.П. Равлінко

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

JOURNAL ARTICLE published 26 September 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: Д.В. Дячков | Є.В. Соколовська | Д.В. Лютий

ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2022 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: О.Б. Гірна

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ЯК ВИД СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: О.Б. Дем’янюк

ПРОГНОЗНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: Т.М. Семененко

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM DURING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

JOURNAL ARTICLE published 29 May 2023 in Цифрова економіка та економічна безпека

Authors: В.І. Чиж | І.А. Керезвас