Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 23 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL ISSUE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Тамара Олексіївна Губанова

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Олександр Сергійович Тарасенко | Світлана В’ячеславівна Татаренко

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Ярослава Миколаївна Довженко

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ОБ’ЄКТАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Валерій Олександрович Люлін

ВСТУПНІ ПРОМОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОКАЗІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОСЛІДЖЕННЮ, ТА ПОРЯДКУ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Черкас Мукаілович Теміров

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄС

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Тамара Олексіївна Губанова

JOURNAL ISSUE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

ОТРИМАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДЕЯКИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Юрій Михайлович Мирошниченко

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Олег Олександрович Губанов

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ОБМЕЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Аліна Анатоліївна Махно

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ПІД ЧАС НАГЛЯДОВОЇ ПРОБАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Андрій Петрович Гусак

НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІЖНАРОДНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Ольга Іванівна Коваль

СТАНДАРТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Михайло Георгійович Кравченко

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ІДЕЙНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Михайло Георгійович Кравченко

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Олег Олександрович Губанов

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ АКТІВ З РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Тетяна Василівна Линник

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ: НОРМАТИВНО- ПРАВОВИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ

JOURNAL ARTICLE published 11 July 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Валерія Юріївна Чернишова

ДЖЕРЕЛА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Олександр Йосипович Вовк

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Київський юридичний журнал

Authors: Олена Анатоліївна Черненко