Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 49 results
Sort by: relevance publication year

ФАХОВО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ PISA-2018

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Олена Миколаївна Семеног | Юлія Валеріївна Плужник

АСОЦІАТИВНІ РЕАКЦІЇ УКРАЇНЦІВ НА СЛОВА-СТИМУЛИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ РЕЗИЛЕНТНОСТІ: МОДЕЛЮВАННЯ ФРАГМЕНТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Ян Васильович Капранов | Божена Олександрівна Івановська | Ірина Володимирівна Малинюк

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ АВТОРСЬКОЇ КОЛОНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДОПИСІВ ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО, ОЛЕГА КОЦАРЕВА, КАТЕРИНИ БАБКІНОЇ, ІРЕНИ КАРПИ, ЮЛІЇ СТАХІВСЬКОЇ)

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Ірина Валентинівна Хлистун

ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Анна Ярославівна Максимова

ТРОПЕЇКА ЧАСОВО ВІДДАЛЕНОГО ПЕРШОТВОРУ ЯК ПРОБЛЕМА КОГНІТИВНОЇ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ТРАГЕДІЙ В. ШЕКСПІРА)

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Яна Вікторівна Бойко

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИЧНОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Наталія Василівна Громова

COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC PARAMETERS OF A SCIENTIFIC VIDEO BLOG AS INTERNET DISCOURSE GENRE

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Kateryna Mykolaivna Havrylenko | Inna Viktorivna Meleshko

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТВОРЧОСТІ КОСТЯ ГОРДІЄНКА: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Тетяна Михайлівна Шарова

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ)

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Костянтин Михайлович Покотило | Світлана Олександрівна Силкіна

МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕРАПЕВТИЧНОМУ ДИСКУРСІ У ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Олена Багацька | Аліна Дворянова

СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Лариса Вікторівна Кравець

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СВОЄРІДНОСТІ ОРИГІНАЛУ В РАЗІ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Ірина Карпівна Кобякова | Оксана Петрівна Толста

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОЛОГІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Вікторія Вікторівна Козлова | Анастасія Анатоліївна Рабош

СТАТИСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ІДІОСТИЛЮ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА (МОРФОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ)

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Яна Василівна Волос | Олена Петрівна Левченко

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Інна Анатоліївна Хижняк

РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Ірина Валентинівна Соколова

СЕМАНТИКО-ФУНКЦІЙНА ПРИРОДА БАЖАНОСТІ В СЕРЕДИНІ КАТЕГОРІЇ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Інга Станіславівна Кірковська

МЕТАФОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДЕРЖАВА В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Віталій Валерійович Степанов | Євген Романович Путівцев

МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКЦІЙ TED TALKS ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Ганна Ігорівна Подосиннікова | Владислава Олександрівна Бутрим

БІНОМІАЛИ В ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Authors: Світлана Владика