Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 19 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL VOLUME published in HOLISTIC ECONOMICS

Çevresel İnovasyon türlerinin etkileşimi

JOURNAL ARTICLE published 16 January 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Esra Bal Külahi | Halim Kazan

Volume 1, Issue 1

JOURNAL ISSUE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

The effects of financial development and tax on income inequality in Turkiye: The financial Kuznets curve hypothesis

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Çisem Bektur

Legal regulations and internal audit function in ugandan public enterprises

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Seval Selimoğlu | Yahya Umutoni Swabra

Sinizmin işten ayrılma niyetine etkisinde etik iklimin rolü: Bilişim sektöründe bir uygulama

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Zeki Çetin

BİST100 endeksinde işlem gören şirketlerin mali oranlarına göre bütünleşik CRITIC tabanlı WASPAS yöntemi ile portföy oluşturulması

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Naciye Tuba Yılmaz | Emrah Kurt

The coping mechanism by Yazidi female survivors and their problems inside camps-Duhok

JOURNAL ARTICLE published 25 April 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Jabbar Abdulrahman Qahar

Kamu kaynağı yaratma ve verimli kullanımında Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT)’nin değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 25 April 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Ahmet Baybars Göğez

Sustainable cost management in the supply chain: A case analysis

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Reşat Karcıoğlu | Seyhan Öztürk

Endüstri 4.0 kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi: GOSB Teknopark firmaları üzerine uygulama

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Başak Ocak | Mehmet Şahin Gök

Malezya’nın ekonomik kalkınmasının temel parametreleri

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Hüsamettin İnaç | Noureddine Rashid

Doğalgaz dağıtım şirketlerine belediyelerin ortak yapılmasının sonuçları

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Ahmet Baybars Göğez

HOLISTIC ECONOMICS

JOURNAL published

The sociopolitical analysis of the common agricultural policies of the european union

JOURNAL ARTICLE published 16 January 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Hüsamettin İnaç | Noureddine Rashid

Türkiye’de kamu açığı, para yaratılması ve enflasyon sorununun değerlendirilmesi: 2010-2020

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Zeynep Erdoğan

Aile şirketlerinin analizi ve çözüm önerileri

JOURNAL ARTICLE published 25 April 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Haldun Turan

Danışmanlık işletmelerinin işlevleri ve aile işletmelerine katkıları

JOURNAL ARTICLE published 16 January 2023 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Haldun Turan

Değişim çağında yeni nesil para: Kripto paraların avantaj ve dezavantajlarına yönelik inceleme

JOURNAL ARTICLE published 10 January 2022 in HOLISTIC ECONOMICS

Authors: Tuğkan Arıcı | Hakan Kitapçı | Eray Fidan