Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 165220 results
Sort by: relevance publication year

Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Journal Article published 25 Apr 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Duygu KURTOĞLU, M. Rafet KISTIR

Bükümlü Nematik Sıvı Kristal Aygıtlar

Journal Article published 18 Dec 2017 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Rıdvan KARAPINAR

Blokzinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki Uygulama Alanları

Journal Article published 26 Feb 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: İsmail Kırbaş

Nisinin Modifikasyonu

Journal Article published 16 Nov 2017 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Ezgi Demir Özer, Metin Yıldırım

Görüntü Analizi Yöntemlerinin Geoteknik Mühendisliğinde Kullanımı

Journal Article published 17 Jan 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Nihat Dipova

Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi : Ayvalık ve Oxford Evleri

Journal Article published 6 Mar 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Mehmet Rafet KISTIR, Duygu KURTOĞLU

Yüzeysel Zemin İyileştirmesinde Yeni Bir Malzeme Olarak Atık Gazbeton Kullanımı

Journal Article published 10 Jul 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Mehmet ALPYÜRÜR, Aykut ŞENOL

Tarihi Binalarda Yangına Karşı Korunma ve Mevzuatın İrdelenmesi

Journal Article published 7 Jan 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Mustafa Özgünler

Heybeli (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları

Journal Article published 16 Jan 2017 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 8 issue 1 on pages 1 to 7

Authors: Selma DEMER, Ümit MEMİŞ

Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi

Journal Article published 5 Jan 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Ayşen Davraz, Hayriye Yurt

Civa Klorürün mtDNA'da Akut Etkisi

Journal Article published 11 Oct 2017 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 8 issue Ek 1 on pages 206 to 210

Authors: Ayşe Gül MUTLU, Hülya YILDIZ

Meme Kanseri Hücrelerinde Zamana Bağlı HIF-2α İfadesi Değişiminin Analizi

Journal Article published 21 Nov 2017 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Muzaffer DÜKEL, Kevin D. BROWN

Drosophila’da Aspartam Tarafından Oluşturulan Mitokondrial DNA Hasarı

Journal Article published 25 Apr 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Ayşe Gül MUTLU, Nesibe Kürklü

Anadolu’nun Tarihi Yolları ve Ankara için Bir Yeşil Yol Planlama Olanağı

Journal Article published 27 Apr 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Nedim KEMER

İklim Değişikliğine Karşı Mekânsal Kırılganlığın ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi: Alanya Örneği

Journal Article published 25 Apr 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Duygu GÖKCE, Z.Betül PANCAR, Ali TÜRK

Giresun-İkisu Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Gençleştirme Sahalarının Silvikültürel Değerlendirmesi

Journal Article published 30 Jan 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: Hüseyin UÇARCI, Nebi BİLİR

Beyşehir Gölü Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi Esaslı Hidrojeolo-jik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Journal Article published 17 Feb 2018 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Authors: İbrahim İskender SOYASLAN, Kerem Hepdeniz

Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi

Journal Article published 20 Dec 2015 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 6 issue 1 on pages 6 to 10

Authors: Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Özge DURUŞKAN

Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri

Journal Article published 30 Mar 2016 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 7 issue 1 on pages 67 to 74

Authors: Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA

Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltısuyuna İklim Değişikliğinin Etkisi

Journal Article published 1 Jun 2016 in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 7 issue 1 on pages 11 to 26

Authors: Fatma AKSEVER, Ayşe EROĞLU