Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 177 results
Sort by: relevance publication year

MAQĀṢID AL-SYARῙ‘AH DALAM PENAWARAN PRODUK TAKAFUL WANITA: KAJIAN DI PENGENDALI TAKAFUL TERPILIH DI MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Nor Hanani Ahmad | Asmak Ab Rahman | Nuurshiraathal Firdaws Abd Rani

SAKῙNAH, MAWADDAH DAN RAḤMAH DALAM PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI: ANALISIS LITERATUR

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Nur Faezah Musthapar | Raihanah Hj Azahari | Bahiyah Ahmad

EXPLORING SHARIAH MEASURES FOR CURBING JUDICIAL CORRUPTION IN NORTHERN NIGERIA

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Ibrahim Imam

PELAKSANAAN PENJADUALAN SEMULA PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAḤAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CAWANGAN DUMAI, INDONESIA

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Maulidizen | Joni Tamkin Borhan

JOURNAL ISSUE published 28 April 2019 in Jurnal Syariah

KONFLIK ANTARA FATWA-FATWA ZAKAT KE ATAS WANG CARUMAN DALAM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) DI MALAYSIA: ANALISIS FIQH

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Luqman Haji Abdullah | Muhammad Ikhlas Rosele

CABARAN PENGAPLIKASIAN JANJI (WA‘D) DALAM KONTRAK PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Fadziani Yaakub | Ahmad Hidayat Buang

THE IMBROGLIO ON TAX REFORMS TO FACILITATE ISLAMIC FINANCE IN NIGERIA: A CONTENDING BUT NOT CONTENTIOUS CONSTITUTIONAL ISSUE

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Olokooba Saka Muhammed

POTENSI KUTIPAN ZAKAT PERNIAGAAN SYARIKAT TERSENARAI AWAM DI MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Adibah Abdul Wahab | Joni Tamkin Borhan

INSURABLE INTEREST UNDER LIFE INSURANCE AND FAMILY TAKAFUL

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2015 in Jurnal Syariah

Authors: Yusuf Sani Abubakar | Muhammad Anowar Zahid | Ruzian Markom

PEMBELAAN HAK MANGSA KEMALANGAN JALAN RAYA BERASASKAN INSURANS DAN DIAT

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Siti Aisyah Samudin | Siti Zubaidah Ismail

ILLEGAL LABELING AND THE ABUSE OF HALAL CERTIFICATE: CASE STUDY OF MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Rokshana Shirin Asa

LEADERSHIP CHARACTERS IN MALAYSIAN RELIGIOUS-NGOs: AN INTRODUCTORY OVERVIEW

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2021 in Jurnal Syariah

Authors: Mohd Faridh Hafez Mhd Omar | Sharifah Hayaati Syed Ismail | Ishomuddin Sulaiman Ilyas

PENGHAYATAN ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK RUMAHTANGGA: KAJIAN DI UNIT RUNDING CARA, BAHAGIAN UNDANGUNDANG KELUARGA, JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Nurhanisah Hadigunawan | Raihanah Azahari

THE STATE, FAMILY LAW AND WOMEN IN THE MIDDLE EASTERN AND NORTH AFRICAN REGION (MENA REGION): A COMPARATIVE SURVEY OF THE CURRENT REFORMS IN MOROCCO AND TUNISIA

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Ashraf Booley

WAKAF PENJAGAAN KESIHATAN: KAJIAN KES DI HOSPITAL WAQAF AN-NUR

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Norizah Mohamed @ Haji Daud | Asmak Ab Rahman

ULASAN BUKU (EXTENDED): “ISLAM AND LITERALISM: LITERAL MEANING AND INTERPRETATION IN ISLAMIC LEGAL THEORY”

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Hidayat Buang

JOURNAL ISSUE published 31 December 2020 in Jurnal Syariah

JOURNAL ISSUE published 1 September 2015 in Jurnal Syariah

FIQH AL-AQALLIYYAH AND MUSLIM MINORITIES IN A NON-MUSLIM COMMUNITY

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2021 in Jurnal Syariah

Authors: Kazeem Adekunle Adegoke