Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 121 results
Sort by: relevance publication year

Arabako herri izenen azentueraz / On the accentuation of Basque place names in Álava

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Garazi De Olano Martinitz-Xil | Gorka Elordieta

Goi-nafarrera arkaiko eta zaharraren azterketan sakonduz: periodizazio saiorako langaiak

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Urtzi Reguero Ugarte

Ohar filologikoak Azkoitiko testu aurkitu berriaz: irakurketa proposamena

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Borja Ariztimuño Lopez

Herskarien ustezko ahoskabetasun asimilazioa eta euskal herskari zaharren gauzatzea / The alleged voicelessness assimilation and the realization of old Basque stops

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ander Egurtzegi

Euskara Batu Zaharraren haustura: oinarri metodologikoak eta literaturaren berrikuspena

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñigo Urrestarazu Porta

Euskara unibertsitate mailan atzerriko hizkuntza gisa irakastea: zorroztasunetik malgutasunera

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Karlos Cid Abasolo

Jüsef Egiategi (1782). Aberastarzün güzién giltz bakhoitza. Egan 75(1-2), 2022, 371 or. Manuel Padilla-Moyanoren edizio kritikoa. Sarrera: Koro Segurola.

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñaki Camino

Primera aproximación al estudio de un manuscrito del siglo XVIII: el "Vocabulario Pomier"

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Josu M. Zulaika Hernández

"Refranes y Sentencias" (1596): Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadteko faksimile(ta)ra

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Koldo Ulibarri Orueta

Adi-tik *edin-era: aditz laguntzaile baten identifikazioa euskal gramatikagintzan

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ricardo Gómez-López

Ekialdeko /o/-ren igoeraren testuinguru fonologikoaren bila / Looking for the phonological context of /o/-raising in Eastern Basque

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ander Egurtzegi

-(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago / The suffix -(k)i in the lexicon and beyond

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Beatriz Fernández

Hizkuntza aldakortasunaz eta barietateen sailkapenez: aspektu ez-perfektuaren bariazioa Igorreko euskaran

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Naia Eguskiza | Iñaki Gaminde | Aitor Iglesias

Goizuetako 1753ko sermoia: edizioa eta azterketa / The Goizueta sermon of 1753: edition and analysis

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Urtzi Reguero Ugarte

¿Dedicó Isidoro de Sevilla las "Etymologiae" al rey Sisebuto? / Did Isidore of Seville dedicate the Etymologiae to the King Sisebuto?

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Valeriano Yarza Urquiola

Diego Lorenzo Urkizuren 1740ko zortzikoak / A critical edition of Diego Lorenzo Urkizu’s verses (1740)

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Zuloaga

CVCren ertzetako alternantziak eta aitzineuskararen hitz-familien azterketarako hatsarriak: "*ban/bar-/bal"-en zirriborroa / CVC-edge alternancies and the foundations of the analysis of Proto-Basque word families: An outline of "*ban/bar-/bal"

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Joseba Lakarra

Euskal gramatika zaharren katalogo baterantz: gramatika eskuizkribatuak / Towards a catalog of ancient Basque grammars: handwritten grammars

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ricardo Gómez-López

Bayonne au bord du fleuve

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Jean-Philippe Gonzalez-Eppherre | Beñat Oyharçabal

William H. Jacobsen’s contribution to Basque accentuation and historical morphology

JOURNAL ARTICLE published 27 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde