Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 121 results
Sort by: relevance publication year

Hitz-bukaerako herskariak: kontsonante talkak

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde | Ander Beristain | Ane Icardo Isasa | Jennifer Zhang

A typology of stress- and foot- sensitive consonantal phenomena

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Carolina González

XVIII. mendeko dotrina argitaragabe bat: aurkezpena eta edizioa

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Urtzi Reguero-Ugarte

Antzinateko "Iturissa"-tik gaurko "ithurri"-ra, ezker bidetik / From ancient "Iturissa" to modern "ithurri", through the left-hand door

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Julen Manterola

El euskera como lengua de ritmo intermedio en el continuo isosilábico-isomoraico: una comparación con el español y el japonés / Basque as a language with intermediate rhythm in the isosyllabic-isomoraic continuum: A comparison with Spanish and Japanese

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Sergio Robles-Puente

La red vascológica de Schuchardt / Schuchardt’s bascological network

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Bernhard Hurch

A little "more" on comparison: variation and common cognitive and linguistic properties

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Laura Vela-Plo

Euskararen lerrokadura ergatiboaren sorreraz

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Mikel Martínez Areta

"Feitac espravi dutuçu": partizipio sail berri bat Zuberoan / "Feitac espravi dutuçu": a new group of participles in Souletin Basque

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Manuel Padilla-Moyano

Pedro José Aldazabalen euskal testuak: edizioa eta filologia-gaiak

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Zuloaga San Román

In memoriam David Stampe (1938-2020)

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Miren Lourdes Oñederra

Euskal lexikoaren historiarako: ikerketak Euskara Arkaikoan / Towards a history of the Basque lexicon: studies on Archaic Basque

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Endika Blanco

Cross-generational syntactic variation in Mundaka Basque: the influence of the language of instruction

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ager Gondra

Transitivity prominence in typological perspective: the case of Basque

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Denis Creissels

Euskal fonetika akustikoaren 100 urte

JOURNAL ARTICLE published 3 January 2024 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska

Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Zuloaga

Pradoluengo y Paderluengo. ¿Un híbrido vascorrománico camuflado? / Pradoluengo and Paderluengo. A hidden Romano-basque hybrid?

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: David Peterson

Mikoleta eta Sainthillen eskuizkribuen azterketa konparatua

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Irune Ibarra | Bittor Hidalgo Eizagirre

Ezaugarrien kronologiaren garrantzia: -ki-dun indikatiboko NOR-NORI saileko adizkien historia pixka bat

JOURNAL ARTICLE published 9 August 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Urtzi Reguero Ugarte

Eibarko testu zaharrak berrikusten: 1754ko udal-ordenantzak / Revisiting 18th century Basque administrative texts: a municipal ordinance from Eibar

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Zuloaga