Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 121 results
Sort by: relevance publication year

Bilingüismo y realidad sociolingüística de la lengua inga en Colombia / Bilingualism and Sociolinguistic Reality in the Inga Language of Colombia

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Maitena Etxebarria

Anjel Lertxundiren pertsonaien izenak / The names of the characters in Anjel Lertxundi's works

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Karlos Cid Abasolo

On the origins of words and names

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Luis Michelena | José Ignacio Hualde

NOR-NORK saileko "egin"-en hedadura geografikoa Gipuzkoan: ondorio batzuk testu zaharren azterketatik

JOURNAL ARTICLE published 9 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Olatz Leturiaga Angoitia

Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa: kultura eta kognizioa

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Kepa Dieguez

Contrasting contrastive-topicalization strategies

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dennis Ott

The reconstruction of Old Common Basque accentuation: Closing open issues

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde

Izenak sortzeko atzizkiak eta literatur hizkuntzaren historia: Ubillosen dotrina eta Lubieta eta Pomier hiztegiak

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Hodei Iruretagoiena Albizu

How Many Language Families are there in the World?

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Lyle Campbell

Miecha / Miecha

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Jose Ignacio Hualde

Erronkaribarko oikonimiaz, etxe izenen grafia finkatzeko metodologia / House names in the Roncal Valley: a methodology for the fixation of their witten form

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte

Onomastikaren ekarpena populatzearen berreraiketan Euskal Herrian / The Contribution of Onomastics to the Reconstruction of Settlement in the Basque Country

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Luis Mari Zaldua Etxabe

Notas sobre toponimia de origen romano en Álava, complementarias a la obra "Álava / Araba. Los nombres de nuestros pueblos" (2015) de P. Salaberri

JOURNAL ARTICLE published 9 February 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Valeriano Yarza Urquiola

Izen ttipiak euskaraz. "Addenda, confirmanda et corrigenda" / Basque hypocoristic. "Addenda, confirmanda et corrigenda"

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Patxi Salaberri Zaratiegi

Lukrezio, Ibinagabeitiak euskaratua / Lucretius, translated into Basque by A. Ibinagabeitia

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Gidor Bilbao Telletxea

Hizkuntza-ospearen eta eragin lektalaren zirurikak Ipar Euskal Herriko jende, mintzo eta idazkietan / Language-prestige and lectal influence in the people, speech and writings of the Northern Basque Country

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñaki Camino

La singularidad cultural del área pirenaico-occidental: dinámicas y persistencias entre la Edad del Hierro y la Época romana / The cultural specificity of West Pyrenean area: dynamics and continuities between the Iron Age and the Roman period

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Hiriart | Laurent Callegarin | Philippe Gardes | François Réchin

Counting days in Hokkaidō Ainu. Some thoughts on internal reconstruction and etymology

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Andrés Alonso de la Fuente

Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Manuel Padilla Moyano

Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska