Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 121 results
Sort by: relevance publication year

Hizkuntz irizpideak XVII. mendeko Lapurdiko eliz agirietan, eta haietan bildutako zenbait zertzelada garaiko autoreen gainean

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Javier Etxagibel

Towards a History of Basque Anthroponymy

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Mikel Martínez Areta

Geroaldiko partizipio prospektiboaren polimorfismoa eta "-n"-dun aditz klasea / The polimorfism of the participle prospective of future and the clase of "-n" verb

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Beñat Oyharçabal | Manuel Padilla Moyano

Euskal kanta bat 1783ko antzerki-lan batean / A Basque song in a 1783 play

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Zuloaga

La lengua vasca en la Península entre Antigüedad y Edad Media. Observaciones a la "Communis opinio" / Basque language in the Iberian peninsula between Antiquity and Middle Ages. Some remarks on the "communis opinio"

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Matías Múgica

"Zein" erlatiboaren historiaz / About the history of the "zein" relative

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska

Arnaut Oihenarten "Kobla berriak". Lan inprimatuen edizioak eta aleak banaka ezagutu eta aztertu beharraz, XVII. mendeko euskarazko poema aurkitu berrien karietara

JOURNAL ARTICLE published 19 March 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Gidor Bilbao

Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ekaitz Santazilia

Andre Hona la (no) xorguina y sus convecinas

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas

"Rustici" y bagaudas en Vasconia: la elección de un vocablo en Hidacio / XXX

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Mikel Pozo Flores

Hiztegiak eta corpusak / Dictionaries and corpora

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Ibon Sarasola

Luis Michelena (Koldo Mitxelena) y la creación del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" (1947-1956) / Luis Michelena (Koldo Mitxelena) and the founding of the "Julio de Urquijo" Basque Philology Seminar (1947-1956)

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Antón Ugarte Muñoz

Bilingual parsing strategies in Basque and Spanish

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Michael J. Leeser | Raquel Prieta

Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñaki Camino

XIX. mendean Harizmendiren "Ama Virginaren Hirur Officioac"-en ale ezagun bakarrari falta zitzaizkion orriak osatu zituen esku ezezagunaz / In search of the identity of the hand that completed the missing pages of the only known copy of "The three offices of the Virgin" by Harizmendi

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Javier Etxagibel

La relación entre los manuscritos 10 202 y 10 203 de la BNE, del "Árbol de las batallas" / The relationship between the BNE manuscripts 10 202 and 10 203 of the "Árbol de las batallas"

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José A. Pascual

On the comparative method, internal reconstruction, and other analytical tools for the reconstruction of the evolution of the Basque language: An assessment

JOURNAL ARTICLE published 9 August 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde

[n-/l- + herskari] taldeen bilakabide diakronikoa eta erronkarieraren lekukotasuna: irudia(k) fintzen

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Leyre Rojo Horrillo

La lengua del hierro. Nexos medievales entre Álava y la Demanda / The language of iron. Medieval links between Alava and the Demanda

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: David Peterson

Garaziko euskararen egitura geolinguistikoa

JOURNAL ARTICLE published 19 January 2024 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Alexander Artzelus Muxika | Varun DC Arrazola