Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 121 results
Sort by: relevance publication year

ASJU 47-2 (2013). Zenbaki osoa

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

"Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays". Ana Ürrüti (1826-1900) ebanjelista eta itzultzailearen bizitza eta gutunak

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Manuel Padilla Moyano

Nuevas notas sobre toponimia de Guipúzcoa

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2024 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Valeriano Yarza Urquiola

The Semantic Composition of Basque ‘Noun + egin’ predicates

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Fernado García Murga

NOR-NORI-NORK saileko perifrasietako aditz laguntzaileak goi-nafarreraz: azterketa eta proposamen berria / Ditransitive auxiliary verbs in indicative and non-indicative periphrasis in high-Navarrese dialect: an analysis and a new proposal

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Urtzi Reguero Ugarte

Landucciren hiztegiko bosgarren eskua / The fifth hand of Landucci's dictionary

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Mikel Babiano | Iker Basterrika | Iker Echeverria | Ageda Galarraga

Vinsonen eta van Eysen arteko gutunak

JOURNAL ARTICLE published 2 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Manex Munduate Ugartemendia

Oyarzun, Oyarzo y Oyarzún

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Pablo Antonio Pérez

Gabriel Aresti eta Pedro Ignacio Barrutiaren antzerki lana / Gabriel Aresti and Pedro Ignacio Barrutia’s play

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Jon Kortazar

"Orhiko xoria Orhin lakhet": izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa / Psych nouns and adjectives, PPthemes and predication (or a leopard cannot change its spots)

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Beatriz Fernández | Ane Berro

Hots-aldaketaren inguruan / About sound change

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Miren Lourdes Oñederra

Alphonsa Rodriguez Jesusen Compagnhaco aitaren guiristhinho perfeccioniaren praticaren pparte bat (1782). Edizioa eta azterketa

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2013 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñaki Camino

Gipuzkoako osagarri pluraldun adizki tripertsonalen erroez

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Olatz Leturiaga Angoitia

Eguraldiaren gramatika euskaraz eta Gramatikaren Teoria / Meteorological expressions in Basque grammar and the Theory of Grammar

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñigo Arteatx | Xabier Artiagoitia

"Leire": formas, usos y etimología de un topónimo / "Leire": forms, uses and etymology of a place-name

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iker Basterrika

Reflexiones sobre arqueología, lingüística e iglesias rupestres de época tardoantigua / Considerations on archaeology, linguistics and rock churches of Late Antiquity

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Agustín Azkarate

Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2014 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Céline Mounole Hiriart-Urruty

Mendieta eta (bere etimologietako) euskara / Understanding Mendieta’s Basque Through His Etymologies

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Koldo Ulibarri Orueta

SENI eta LOHI (sudurkari galduaren bila) / SENI & LOHI (in search of lost nasal)

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Borja Ariztimuño Lopez

Esteve Materraren Do(c)trina Christiana (1617 & 1623). Edizioa eta azterketa

JOURNAL ARTICLE published 26 December 2017 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska | Eneko Zuloaga San Roman | Ekaitz Santazilia | Borja Ariztimuño López | Oxel Uribe-Etxebarria | Urtzi Reguero Ugarte