Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 118 results
Sort by: relevance publication year

On the origins of words and names

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Luis Michelena | José Ignacio Hualde

NOR-NORK saileko "egin"-en hedadura geografikoa Gipuzkoan: ondorio batzuk testu zaharren azterketatik

JOURNAL ARTICLE published 9 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Olatz Leturiaga Angoitia

Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa: kultura eta kognizioa

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Kepa Dieguez

Contrasting contrastive-topicalization strategies

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dennis Ott

The reconstruction of Old Common Basque accentuation: Closing open issues

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde

Izenak sortzeko atzizkiak eta literatur hizkuntzaren historia: Ubillosen dotrina eta Lubieta eta Pomier hiztegiak

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Hodei Iruretagoiena Albizu

How Many Language Families are there in the World?

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Lyle Campbell

Euskal fonetika akustikoaren 100 urte

JOURNAL ARTICLE published 3 January 2024 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska

Miecha / Miecha

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Jose Ignacio Hualde

Erronkaribarko oikonimiaz, etxe izenen grafia finkatzeko metodologia / House names in the Roncal Valley: a methodology for the fixation of their witten form

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte

Onomastikaren ekarpena populatzearen berreraiketan Euskal Herrian / The Contribution of Onomastics to the Reconstruction of Settlement in the Basque Country

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Luis Mari Zaldua Etxabe

Notas sobre toponimia de origen romano en Álava, complementarias a la obra "Álava / Araba. Los nombres de nuestros pueblos" (2015) de P. Salaberri

JOURNAL ARTICLE published 9 February 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Valeriano Yarza Urquiola

Izen ttipiak euskaraz. "Addenda, confirmanda et corrigenda" / Basque hypocoristic. "Addenda, confirmanda et corrigenda"

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Patxi Salaberri Zaratiegi

Lukrezio, Ibinagabeitiak euskaratua / Lucretius, translated into Basque by A. Ibinagabeitia

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Gidor Bilbao Telletxea

Hizkuntza-ospearen eta eragin lektalaren zirurikak Ipar Euskal Herriko jende, mintzo eta idazkietan / Language-prestige and lectal influence in the people, speech and writings of the Northern Basque Country

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iñaki Camino

La singularidad cultural del área pirenaico-occidental: dinámicas y persistencias entre la Edad del Hierro y la Época romana / The cultural specificity of West Pyrenean area: dynamics and continuities between the Iron Age and the Roman period

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Eneko Hiriart | Laurent Callegarin | Philippe Gardes | François Réchin

Counting days in Hokkaidō Ainu. Some thoughts on internal reconstruction and etymology

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Andrés Alonso de la Fuente

Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Manuel Padilla Moyano

Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Dorota Krajewska

Hizkuntz irizpideak XVII. mendeko Lapurdiko eliz agirietan, eta haietan bildutako zenbait zertzelada garaiko autoreen gainean

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Javier Etxagibel