Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 172 results
Sort by: relevance publication year

VỀ CHUYỂN DỊCH VỎ TRÁI ĐẤT DỌC ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG TỪ SỐ LIỆU GNSS

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, Nguyễn Viết Thuận

PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ ĐỊA MẠO VÀ HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI CỦA ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG LÔ KHU VỰC RÌA TÂY NAM DÃY TAM ĐẢO

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt

ĐẶC ĐIỂM DẬP VỠ KIẾN TẠO VÙNG NAM TÂY NGUYÊN

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh

Hệ thống kiến trúc kiến tạo và đặc điểm địa động lực khu vực Tây Bắc trong giai đoạn Kainozoi muộn

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng

ĐẶC ĐIỂM ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG VÀ TAI BIẾN XÓI LỞ Ở CÁC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Quân

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO ĐỘNG LỰC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC THÀNH TẠO HOLOCEN KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Vũ Văn Lợi

DIỄN BIẾN XÓI LỞ - BỒI TỤ VEN BIỂN HẢI HẬU (TỈNH NAM ĐỊNH) VÀ VÙNG LÂN CẬN TRONG HƠN 100 NĂM QUA TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ TƯ LIỆU VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Phạm Quang Sơn, Nguyễn Đức Anh

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG KHÔNG GIAN 2 CHIỀU THEO MẶT CẮT

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Lan Hoa, Lê Thanh Tùng

NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT THEO ĐỘ TỔNG KHOÁNG HÓA TẠI KHU VỰC TỈNH HƯNG YÊN

Journal Article published 6 Mar 2016 in VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES volume 38 issue 1

Authors: Nguyễn Đức Rỡi