Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Objective automated quantification of fluorescence signal in histological sections of rat lens

Journal Article published 11 May 2017 in Cytometry Part A volume 91 issue 8 on pages 815 to 821

Research funded by Carmen och Bertil Regnérs fond for research | Föreningen Synskadades Vänner i Uppsala Län | Gun och Bertil Stohnes Stiftelse | Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse | Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade | Ögonfonden | The Uppsala University/Uppsala Läns Landsting's ALF Research grants | Erik Funks Minnesfond and SciLifeLab

Authors: Nooshin Talebizadeh, Nanna Zhou Hagström, Zhaohua Yu, Martin Kronschläger, Per Söderberg, Carolina Wählby