Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Transcriptional landscape of B cell precursor acute lymphoblastic leukemia based on an international study of 1,223 cases

Journal Article published 28 Nov 2018 in Proceedings of the National Academy of Sciences volume 115 issue 50 on pages E11711 to E11720

Authors: Jian-Feng Li, Yu-Ting Dai, Henrik Lilljebjörn, Shu-Hong Shen, Bo-Wen Cui, Ling Bai, Yuan-Fang Liu, Mao-Xiang Qian, Yasuo Kubota, Hitoshi Kiyoi, Itaru Matsumura, Yasushi Miyazaki, Linda Olsson, Ah Moy Tan, Hany Ariffin, Jing Chen, Junko Takita, Takahiko Yasuda, Hiroyuki Mano, Bertil Johansson, Jun J. Yang, Allen Eng-Juh Yeoh, Fumihiko Hayakawa, Zhu Chen, Ching-Hon Pui, Thoas Fioretos, Sai-Juan Chen, Jin-Yan Huang