Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

DNA methylation mapping identifies gene regulatory effects in patients with systemic lupus erythematosus

Journal Article published 1 Feb 2018 in Annals of the Rheumatic Diseases volume 77 issue 5 on pages 736 to 743

Research funded by Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse | Stockholms Läns Landsting | Science for Life Laboratory | Hjärt-Lungfonden | Vetenskapsrådet | Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond | AstraZeneca-Science for Life Laboratory research collaboration grant to LR | Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning | Reumatikerförbundet

Authors: Juliana Imgenberg-Kreuz, Jonas Carlsson Almlöf, Dag Leonard, Andrei Alexsson, Gunnel Nordmark, Maija-Leena Eloranta, Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Anders A Bengtsson, Andreas Jönsen, Leonid Padyukov, Iva Gunnarsson, Elisabet Svenungsson, Christopher Sjöwall, Lars Rönnblom, Ann-Christine Syvänen, Johanna K Sandling