Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Spatially resolved transcriptomics enables dissection of genetic heterogeneity in stage III cutaneous malignant melanoma

Journal Article published 28 Aug 2018 in Cancer Research on page canres.0747.2018

Research funded by Stockholms Läns Landsting (20130751, 20160852) | Cancerfonden (CAN2014-424, CAN2014-424) | Radiumhemmets Forskningsfonder (161052) | Karolinska Institutet (2016fobi50190) | Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (160502) | Svenska Läkaresällskapet (6844391) | Alex och Eva Wallströms Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning (2018-00222) | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (2015.0296)

Authors: Kim Thrane, Hanna Eriksson, Jonas Maaskola, Johan Hansson, Joakim Lundeberg