Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Identification and description of three families with familial Alzheimer disease that segregate variants in the SORL1 gene

Journal Article published 9 Jun 2017 in Acta Neuropathologica Communications volume 5 issue 1

Research funded by Foundation for Geriatric Diseases at KI | Gun och Bertil Stohnes Stiftelse | Stockholms Läns Landsting | Swedish Brain Power | Hjärnfonden | Karolinska Institutet Strategic Neuroscience program | Loo och Hans Ostermans Stiftelse för Medicinsk Forskning | Gun och Bertil Stohnes Stiftelse (SE) | Tore Nilsons Stiftelse för Medicinsk Forskning | Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse | Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor | Vetenskapsrådet (Dnr 521-2010-3134, 2015-02926,) | Federaal Wetenschapsbeleid | The Research Foundation Flanders | MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE | Swedish Alzheimer foundation

Authors: Håkan Thonberg, Huei-Hsin Chiang, Lena Lilius, Charlotte Forsell, Anna-Karin Lindström, Charlotte Johansson, Jenny Björkström, Steinunn Thordardottir, Kristel Sleegers, Christine Van Broeckhoven, Annica Rönnbäck, Caroline Graff