Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

„Mint futótűz terjedt el a hír…” Naplójegyzetek a kolozsvári magyar orvosi kar Marosvásárhelyre költöztetését megelőző hónapokból

Journal Article published 2017 in Kaleidoscope history volume 8 issue 15 on pages 91 to 110

Authors: Sándor Perjámosi