Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

The use of metabolomics in medicine – some examples of oncological and metabolic diseases

Journal Article published 2014 in Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism volume 20 issue 2 on pages 55 to 62

Authors: Dominika Zimny, Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Marta Szatkowska, Joanna Połubok, Julian Maciaszek, Mikołaj Machaj, Ewa Barg, Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu