Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Yeast-like fungi in the gastrointestinal tract in children and adolescents with diabetes type 1

Journal Article published 2014 in Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism volume 20 issue 4 on pages 170 to 177

Authors: Beata Kowalewska, Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwer- sytet Medyczny, Małgorzata Kawko, Katarzyna Zorena, Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny