Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Herstelrechtvoorzieningen in het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering: geen luxe maar noodzaak met het oog op de realisering van een humane rechtspleging

Journal Article published Aug 2018 in Platform Modernisering Strafvordering volume 1 issue 00015

Authors: J. Claessen