Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

De elektronische betekening van gerechtelijke mededelingen: kanttekeningen bij een betrekkelijk nieuwe regeling

Journal Article published Dec 2018 in Platform Modernisering Strafvordering volume 1 issue 20

Authors: J.W. van Wetten