Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 337 results
Sort by: relevance publication year

Presegati meje, presegati sebe

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 3

Authors: Maja Furlan

Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 7

Authors: Giovanna Del Gobbo, Nevenka Bogataj

Usposabljanje za psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 35

Authors: Andreja Lavrič

Stališča in predsodki o študentih s posebnimi potrebami

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 75

Authors: Adrijana Biba Rebolj

Refleksija o reorganizaciji državljanske vzgoje in izobraževanja z dramsko metodo

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 87

Authors: Gökçen Özbek

Moje (poklicne) poti: mnogovrstna znanja med pravom in jogo

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 95

Authors: Alenka Košorok Humar

Transformativna mediacija tudi v Sloveniji

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 101

Authors: Marko Iršič

Plesno izobraževanje za invalide in ljudi s posebnimi potrebami ali brez njih - inkluzivni ples v evropi in pri nas

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 103

Authors: Monika Požek

Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige)

Journal Article published 1 Mar 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 1 on page 113

Authors: Karin Elena Sánchez

Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov

Journal Article published 1 Jun 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2 on page 41

Authors: Mateja Letnar, Klemen Širok