Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 832 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3

Skočiti v film - Film in učenje v odraslosti

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 3

Authors: Nives Ličen

Kino-katedra za pedagoge v Slovenski kinoteki

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 7

Authors: Andrej Šprah

What do learners need to know about cinema? film as a learning tool in adult education

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 21

Authors: Vanda De Sousa

Gledati, misliti in razumeti film skozi filmsko glasbo

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 33

Authors: Mitja Reichenberg

Uporabnost filma pri verskem izobraževanju

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 47

Authors: Andraž Arko

Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 77

Authors: Maja Mezgec

Practicums as part of study programmes in library and information studies

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 91

Authors: Primož Južnič, Bob Pymm

Inovativni model integriranega mentorstva v filmski produkciji. Poučevanje za ustvarjanje filma

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 61

Authors: Boštjan Miha Jambrek

Kakršenkoli film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi. Pogovor s Heleno Koder

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 101

Authors: Dušana Findeisen

Film na zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 105

Authors: Tadej Fink

Projekt cinage – Evropski film za dejavno staranje

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 109

Authors: Meta Furlan

Različne dimenzije filma v programu projektno učenje za mlajše odrasle

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 113

Authors: Simona Hodnik, Andreja Kermc

Michalinos Zembylas in Paul Schutz (ur.) - METHODOLOGICAL ADVANCES IN RESEARCH ON EMOTION AND EDUCATION. Cham, Springer, 2016

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 119

Authors: Nives Ličen

Peljhan, Matej (ur.) FOTOTERAPIJA Od konceptov do praks Kamnik, CIRIUS, 2015

Journal Article published 12 Nov 2016 in Andragoška spoznanja volume 22 issue 3 on page 115

Authors: Katja Jeznik

Journal Issue published 12 Aug 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2

Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v evropski uniji ob začetku gospodarske recesije

Journal Article published 1 Jun 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2 on page 7

Authors: Dejan Hozjan, Nina Krmac

Evropska nota v izobraževanju odraslih

Journal Article published 1 Jun 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2 on page 3

Authors: Dejan Hozjan

Refleksija o ključnih kompetencah pri vseživljenskem učenju: Strukturna analiza študijskih programov za učitelje v Republiki Hrvaški

Journal Article published 1 Jun 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2 on page 23

Authors: Matilda Karamatić Brčić, Višnja Perin

Najstvo in kajstvo - Človeški viri v Sloveniji danes, jutri in leta 2020

Journal Article published 1 Jun 2014 in Andragoška spoznanja volume 20 issue 2 on page 73

Authors: Peter Beltram