Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 359 results
Sort by: relevance publication year

‘The most momentous epochs in Jewish life’. American Jewish Congress in Philadelphia (December 15–18, 1918)

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Jeziorny

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej, Bełchatów, 27–28 października 2016 roku

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Elisabeth Báthory – a true story

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Bartosiewicz

Pojedynki władców: zagadnienie komunikacji rytualnej

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Tafiłowski

An account of the 70th birthday jubilee of Professor Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź, June 11, 2018

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Lucjan Szczesio

O książętach Wiśniowieckich raz jeszcze. W związku z wystąpieniem Ilony Czamańskiej

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Dekalog historyka, czyli drogi i bezdroża dziejopisarstwa Marka Cetwińskiego

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Czerniecka-Haberko | Tadeusz Srogosz

The successor states of the Austro-Hungarian Empire in the Polish diplomacy (1918–1920)

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Jeziorny

Between facts and panegyrics. Tracing the youth and peregrinations of Hieronim, Jan and Stanisław Łaski

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Marcin Janakowski

The Byzantines in the service of the Bulgarian rulers in the first half of the 9th century

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Sprawozdanie z konferencji pt. Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 6–7 grudnia 2018 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Jeziorny

Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego poświęconego 50 rocznicy wydarzeń Marca 1968 r. w Polsce i w Łodzi, Łódź, 8 marca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Tadeusz Mańkowski

Mykoła Starowojtow, Wołodymyr Mychajłyczenko, Represiji proty polakiw Łuhanszczyny w roky stalinśkoho teroru, Wydawnyczyj dim „Styłos”, Kyjiw 2018, ss. 480, 4 nlb.

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Albin Głowacki

Wołodymyr Baran, Wasyl Tokars’kyj, „Zaczystka”: polityczni represiji w zachidnych obłastiach Ukrajiny 1939–1941, Lwiw 2014, ss. 455

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Albin Głowacki

Józef Redo (1872 - 1941). Wybitny artysta polskiego teatru i filmu

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz

Przedsiębiorczość jako sposób adaptacji zesłańców postyczniowych na Syberii Zachodniej

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Swietłana A. Mulina | Jacek Legieć

"Historiae" Grzegorza z Tours jako źródło informacji o diecie mieszkańców VI-wiecznej Galii

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Krzysztof Jagusiak | Jolanta Dybała | Maciej Kokoszko

Podział latyfundium Eustachego i Marianny z Kątskich Potockich w 1771 roku

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Kilka słów o wpływie chrześcijaństwa na obyczaje żywieniowe, czyli książka Béatrice Caseau, Nourritures terrestres, nourritures célestes: la culture alimentaire à Byzance, Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance (Monographies 46), Paris 2015, ss. 399

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Krzysztof Jagusiak

Uwagi ikonograficzne na temat medalu upamiętniającego zwycięstwo wiedeńskie autorstwa Hansa Jacoba Wolraba z 1683 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Rokita