Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 359 results
Sort by: relevance publication year

O biografii Leonarda Marcina Świeykowskiego (Rec.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego [1721–1793] ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i polityczne oraz myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 756)

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Obraz jest świadectwem niewyobrażalnego. Ekspresjonizm abstrakcyjny i Zagłada (Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eleonora Jedlińska

Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin profesora Zbigniewa Anusika, Łódź, 8 grudnia 2017 r.

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rodzice legalizujący dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Szkutnik

Noble estates and their owners in the Orłów county in the second half of the 18th century

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Michał Kobierecki

Odesa Branch of the Russian Technical Society: the foundation and beginning of practical activity

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Viktoriiа Dobrovolska

Droga ideowa Konstantego Łubieńskiego (1910–1977). Zarys problematyki

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2, 2018/02/X/HS3/02761)

Authors: Ariel Krzysztof Orzełek

Przegląd Nauk Historycznych

JOURNAL published

Sprawozdanie z konferencji pt. Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu Literackiego, Rzym–Paryż–Łódź, Łódź, 10–13 października 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Milena Przybysz

Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 368.

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Justyna Gałuszka

Bizantyńczycy w służbie władców bułgarskich w pierwszej połowie IX wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Z historii „operacji narodowościowych” NKWD lat 1937–1938 w Kirgizji. Represje wobec mniejszości etnicznych (na przykładzie narodowości polskiej)

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Bołotbek Dżumaszowicz Abdrachmanow | Sałtanat Urumowna Asekowa

A report on the Jubilee of the 60th Birthday of Professor Zbigniew Anusik, Lodz, December 8, 2017

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Powinności mieszkańców miasta Tykocin według inwentarza z 1772 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Michał Sierba

The activities of the “Torgsin” system in Ukraine in the years of 1931–1935

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Viktoriia Tanasiuk

Sprawozdanie z promocji książki Krystyna Śreniowska. Moje życie, Łódź, 20 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Barańska

Rasowa elita narodu. O projekcie wspólnoty rodów SS Heinricha Himmlera

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Alicja Bartnicka

Sprawozdanie z Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Andrzeja Macieja Brzezińskiego, Łódź, 11 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Lucjan Szczesio

How did Cracow welcome the Archduchess? Wedding and coronation ceremonies of Anne of Austria and Sigismund III Vasa in 1592

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Justyna Gałuszka