Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Sznur w heraldyce królowej wdowy Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jarosław Pietrzak

Michał Lasocki (zm. 1472) – konfederat, rycerz, polityk. Przyczynek do badań nad sygnatariuszami konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Łukasz Ćwikła

Kilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku. Na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowicz

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Znaczenie alternaty sejmów dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce stanisławowskiej

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Marcin Jurek, „W polskiej Wandei”. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań–Warszawa 2021, ss. 440.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Jarosław Kita, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Trzydzieści lat działalności (1989–2019), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 334.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Wiesław Puś

On the biography of Leonard Marcin Świeykowski (Rev.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego [1721–1793] ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i polityczne oraz myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 756).

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Łódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszość

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Pomorski

Kilka uwag w kwestii nowych hipotez na temat stanu zdrowia Gajusza Juliusza Cezara

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Bartnik

Pomysły na „nowy porządek świata”: podróż Karola IV na koronację cesarską do Rzymu w świetle korespondencji Niccolò Acciaiuoliego i Petrarki

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eva Schlotheuber

Prebenda św. Anny w Małogoszczu w połowie XIX stulecia

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Zmiany pozycji ordynatów nieświeskich w XVIII wieku

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Zamach na życie króla Szwecji Gustawa III w świetle polskojęzycznej prasy warszawskiej z 1792 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik | Małgorzata Karkocha

Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Medale koronacyjne Augusta II Wettyna w konfrontacji ze współczesnymi dziełami sztuki malarskiej i graficznej oraz ze spuścizną medalierską pozostałą po Janie III Sobieskim. Uwagi ikonograficzne

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Gustaw Rokita

Andrzej Krysiak, Skierniewicki 18 Pułk Piechoty 1918–1939, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, Skierniewice 2018, ss. 425.

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Artur Kuprianis

Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego pt. Bałkany – „miękkie podbrzusze Europy”?, Łódź, 21 listopada 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Lucjan Szczesio

W stulecie pierwszego sejmu Polski odrodzonej

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Paweł Magiera

The origins of electrical engineering studies in the Ukraine and their shaping under the influence of the European scientific school (the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries)

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Krystian Chrzan | Olena Tverytnykova | Maryna Gutnyk

Susan B. Edgington, Baldwin I of Jerusalem, 1100–1118, Rulers of the Latin East, 2, Routledge, Abingdon–New York 2019, ss. 204.

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tomasz Pełech