Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Działalność rosyjskiej administracji cywilnej podczas okupacji Bułgarii Północnej w latach 1877–1879

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Faszcza

Miklós Mitrovits, "Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022, ss. 368

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

„Przerażająca historia opętanego szaleństwem pseudonaukowca” – daleka od faktów biografia dra Josefa Mengele

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Kita

Przyjaźń polsko-węgierska według komunistów: polscy dyplomaci wobec Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Budapeszcie (1945–1948)

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

Radom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wieku

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mariusz Kozdrach

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności, Wrocław, 1–2 grudnia 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dorota Wiśniewska

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 3: Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw”, Częstochowa, 13–14 września 2019 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Czerniecka-Haberko

Między faktami a panegiryzmem. Śladami młodzieńczych lat i peregrynacji Hieronima, Jana i Stanisława Łaskich

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Marcin Janakowski

Nauka o mleku zawarta w twórczości Dioskuridesa. Studium źródłowe

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Krzysztof Jagusiak | Jolanta Dybała

JOURNAL ISSUE published 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М, Umań 2017, pp. 578 + unnumbered pages 2.

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

St. Anne’s prebend in Małogoszcz in the mid-nineteenth century

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Oblicza wojny – armia kontra natura”, Łódź, 6–7 czerwca 2019 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrianna Czekalska

Teresa Chynczewska-Hennel, One World – Many Colours, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2019, ss. 203.

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

Bălgarskijat zlaten vek. Sbornik v čest na car Simeon Veliki (893–927), săst. V. Gjuzelev, I.G. Iliev, K. Nenov, Fondacija Bălgarsko Istoričesko Nasledstvo, Plovdiv 2015, ss. 569

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Oblicza Wojny. Ludzie Wojny, Łódź, 7–8 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jędrzej Tomasz Kałużny

O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur, Szuszenskoje 5–6 września 2013 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Albin Głowacki

Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław Romański

Maria Zarębińska-Broniewska (1904–1947). Aktorka, pisarka, więzień Oświęcimia

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz