Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 8 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Ostapowicz

Ηγρoμνεματα βυζαντινα. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, red. Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 167

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Błażej Cecota

„Bayreuthiana” jako źródło do badań nad historią drugiej wojny światowej w świetle sprawozdania urzędnika niemieckiego o getcie łódzkim jako case study

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Stankowski

Sejmiki ziemi liwskiej 1780–1786

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Filipczak

Zabijany na raty – przywracany pamięci. Na marginesie biografii generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego pióra Agnieszki Jędrzejewskiej

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i idea Europy Środkowej, Łódź, 22–23 listopada 2018 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

Włoskie Risorgimento: mit i rzeczywistość

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Pasquale Fornaro

Podpułkownik dyplomowany Zdzisław Chrząstowski (1891–1939). Zarys biografii

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Jarno

Sienieńscy herbu Dębno (lubelska gałąź rodu) w XVI i XVII wieku

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Relations between the RSFSR and the Ukrainian SSR in the 1920s: diplomatic and administrative-institutional aspects

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Vladylena Sokyrska | Iryna Krupenya | Kateryna Didenko

Polskie ugrupowania polityczne wobec postaw młodzieży Królestwa Kongresowego w okresie rewolucji 1905 r., strajku szkolnego i bojkotu szkół rosyjskich

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Andrzej Waingertner

JOURNAL ISSUE published 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Where did the sessions of the Vilnius sejmik take place in 1717–1795?

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Robertas Jurgaitis

Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign)

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Wpływ myśli Jerzego Maternickiego na współczesną historiografię ukraińską

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Olena Bohdashyna

Poszukiwanie łagodnej rewolucji Sejmu Wielkiego. Wokół książki Wojciecha Szczygielskiego (Rec.: W. Szczygielski, Sejm Wielki [1788–1792]. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015, ss. 198)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski