Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Poeta i malarz: „Fuga śmierci” Paula Celana (1920–1970) w obrazach Anselma Kiefera (1945)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eleonora Jedlińska

Z dziejów prasy lokalnej w II Rzeczypospolitej. Żydowski „Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 roku

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz

Kadra Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947. Początki polskiego aparatu bezpieczeństwa

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Krzysztof Lesiakowski

Wydarzenia we Francji w pierwszych miesiącach rewolucji (maj–październik 1789 roku) w świetle doniesień ambasadora Szwecji w Paryżu (Wersalu) Erika Magnusa Staëla von Holsteina

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Sława, chwała i plotka. Władysław Warneńczyk jako król Węgier

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Stanisław A. Sroka

Podwójny jubileusz Profesor Jolanty A. Daszyńskiej, Łódź, 2 grudnia 2022 roku

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rośliny z rodziny Amaryllidaceae w rzymskiej weterynarii. Część 1 Pory (Allium porrum L.)

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Bartnik

Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Filipczak

„Chiljada godini ot bitkata pri Belasica i ot smărtta na car Samuil (1014–2014)”, red. V. Gjuzelev, G.N. Nikolov, Izdatelska Kăšta „Gutenberg”, Sofija 2015, ss. 262

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w "De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus"

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko

Widzieć obrazem. Reżyser Hanna Etemadi w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 21 października 2015 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Dąbrowska

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, ss. 578 + nlb. 2.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, ss. 523.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Ilona Florczak

Źródła ikonograficzne do badań afrykanistycznych. Zarys problematyki

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aneta Pawłowska | Hanna Rubinkowska-Anioł

Between history and politics: the image of Mykhailo Hrushevsky in German Slavic studies of the first third of the 20th century

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Vitalii Telvak | Viktoria Telvak | Bohdan Yanyshyn

Could a heretic be a beautiful woman in Socrates of Constantinople’s and Sozomenus’s eyes?

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Bralewski

Jolanta A. Daszyńska, Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 334.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tomasz Wieciech

Kościół krakowski 1939–1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, ss. 264

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Sołga

Sprawozdanie z debat poświęconych nowej książce Rafała Ziemkiewicza o Józefie Piłsudskim (Warszawa, 12 maja 2017 r.; Łódź, 17 maja 2017 r.)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner