Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Marcin Jurek, „W polskiej Wandei”. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań–Warszawa 2021, ss. 440.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Jarosław Kita, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Trzydzieści lat działalności (1989–2019), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 334.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Wiesław Puś

On the biography of Leonard Marcin Świeykowski (Rev.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego [1721–1793] ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i polityczne oraz myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 756).

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Łódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszość

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Pomorski

Prebenda św. Anny w Małogoszczu w połowie XIX stulecia

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Zmiany pozycji ordynatów nieświeskich w XVIII wieku

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Zamach na życie króla Szwecji Gustawa III w świetle polskojęzycznej prasy warszawskiej z 1792 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik | Małgorzata Karkocha

Sznur w heraldyce królowej wdowy Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jarosław Pietrzak

Michał Lasocki (zm. 1472) – konfederat, rycerz, polityk. Przyczynek do badań nad sygnatariuszami konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Łukasz Ćwikła

Kilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku. Na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowicz

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Medale koronacyjne Augusta II Wettyna w konfrontacji ze współczesnymi dziełami sztuki malarskiej i graficznej oraz ze spuścizną medalierską pozostałą po Janie III Sobieskim. Uwagi ikonograficzne

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Gustaw Rokita

Krąg rodzinny ks. Andrzeja Chylińskiego (1799–1862), proboszcza parafii Męka w dekanacie sieradzkim

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Szkutnik

Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego pt. Bałkany – „miękkie podbrzusze Europy”?, Łódź, 21 listopada 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Lucjan Szczesio

W stulecie pierwszego sejmu Polski odrodzonej

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Paweł Magiera

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Życie codzienne żołnierzy na przestrzeni dziejów. Wojsko w drodze, Łódź, 1 czerwca 2017 r.

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Magdalena Pogońska-Pol

Susan B. Edgington, Baldwin I of Jerusalem, 1100–1118, Rulers of the Latin East, 2, Routledge, Abingdon–New York 2019, ss. 204.

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tomasz Pełech

Ekspozytury i wpływy Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w okresie zaborów (1886–1914)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Stanimir Zvezdov, Bágaro-vizantijskite otnošenija pri car Petár I, IK Ogledalo, Sofija 2016, ss. 100

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

„Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku)

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha